FOLKETINGETS REFORMER ELLER REVOLUTIONER

Op til 1. maj i år og efter er der personer, som mener jeg er revolutionær. Hvilket nok ikke har været nemt som et komplimet, hvilket jeg dog vil tage det som. Dels fordi det er fra folk, som tror de kender mig eller bare har en holdning om mine holdninger. Grunden er, at jeg har kaldt de politiske reformer, dagpenge, SU og kontanthjælpsreformen for politikernes revolutioner mod vælgerne.

Nu skal ret være ret. Jeg står helt ved mine holdninger, og betragter de som mener jeg er revolutionær som ikke at kunne skelne de to ting fra hinanden, da det har været ud fra en revolutionær går ind for væbnet kamp mod systemet og overfald på politiker. Dette må dog stå for den enkeltes egne regning, da enhver gennemgang af mine aktiviteter på sociale medier og i min blog viser, at jeg på ingen måde går ind for dette og at det er en misforstået opfattelse af en revolutionær, hvilket jeg gennemgår længere nede i indlægget. En revolution behøver jo ikke at have noget med vold og gadekampe at gøre. Et eksempel herpå er blomsterrevolutionen, hvor det var systemet som brugte våben i forsøget på at knuse modstanden mod systemet.

For mig at se ligger revolution og reform tæt op af hinanden, da de har fællesnævneren forandring af systemet. Om det er til det bedre, er jo altid ud fra øjne, som ser.

For at holde skidt fra kanel og kalde en skovl for en skovl vil jeg ud fra Den Danske Ordbog lige ridse de to begreber op.

En revolution er “pludselig, gennemgribende omvæltning af et samfund og dets styreform og institutioner, gennemført med magt til fordel for et nyt system”.

En reform er “ændring af en eksisterende, fortrinsvis samfundsmæssig, struktur eller ordning, med henblik på at gøre denne struktur eller ordning bedre og mere tidssvarende”.

Når en reform er for at forbedre en ting, så kan jeg ikke se at Dagpengereformen er en reform. Den tvinger mange fra hus og hjem, da de ikke længere vil kunne få dagpenge og ikke er berettede til kontanthjælp. At tallet for hvor mange, der ville blive ramt negativt ikke var det rigtige, trods ministeriet havde det korrekte tal, må siges at være det samme som at bruge magt for at få den gennemført, trods protester og advarsler fra andre. Derfor er dagpengereformen, efter min bedste overbevisning, en revolution. Den er ikke en forbedring, er gennemført trods advarsler og med forkerte tal, hvilket jeg opfatter som gennemført med politisk magt, og dermed en revolution mod befolkningen.

SU-reformen, kan næppe heller kaldes en forbedring. De studerende skal gennemføre studiet på normerede tid eller uden indtægt. Der er ikke plads til fejl undervejs, med mindre de studerende har et godt betalt arbejde ved siden af. Dette aftalt i en tid med stor ledighed og af politikere, der enten ikke har gennemført deres eget studie på normerede tid eller endnu ikke har gennemført deres eget studie. Konsekvensen kan meget let blive unge, der dropper fra studiet eller gennemføre dårligere end ellers. At flere studerende presses så voldsomt, at de påvirkes negativt med stress og psykiske problemer til følge. Det kan næppe kaldes en forbedring, og derfor næppe en reform, nok mere en revolution mod de studerende hvor magten er pen og papir i folketinget.

Kontanthjælpen er aftalt ud fra enkeltsagsdebatter i pressen, for at ramme de der ikke vil arbejde. Men mange mennesker er parkeret af forskellige årsager på kontanthjælp i flere år. Mange uafklaret på grund af sygdom. Dem er der ikke taget det store forbehold for. Mange af disse har så massive problemer, fysisk, socialt eller psykisk, at de er for syge til aktivering eller arbejde, men samtidig for raske til pension. De tvinges nu til at flytte fra kæresten eller til at gifte sig, hvis de vil have mulighed for forsat kontanthjælp. Dette ud fra gensidig forsørgelsespligt for ægtepar, hvor man politisk vil gøre en eksisterende asocial lov mere social ved at ramme flere. Der kan og vil også komme voldsomme konsekvenser for de berørte. Konsekvenser som folketingets medlemmer er blevet advaret om fra flere sider, men som man politisk har magt til At overhøre, hvilket politikerne også har benyttet sin magt til. Jeg kan ikke se det er en forbedring at fjerne hjælpen i dagligdagen for syge, ved at tvinge dem fra kærester, der gør et stort arbejde for at få den syges hverdag til at fungerer. Et arbejde der nu vil blive et samfundsproblem, ikke en samfundsopgave, da den nu løses gratis af pårørende for samfundet, men et samfundsproblem, fordi der nu skal skattekroner til at løfte den daglige opgave for den syge. Man har politisk valgt at se pårørende som en belastning der bare er der, og ikke se pårørende som den enorme ressource, de er for samfundet. Sidste tal jeg så var omkring 1.7 mia kr årligt som pårørende sparer samfundet for når de pårørende løser de daglige opgaver. Altså med kontanthjælpsreformen omkring 1,7 mia kr samfundet nu skal finde et andet sted. Dette kan næppe kaldes en forbedring, at fjerne syge fra en tryg hverdag, at fjerne pårørendearbejdet og lave en mia.udgift for samfundet. Men med pen og papir som magtredskaber, ja så laver man sådan en reform, som jeg kun kan betragte som en revolution mod syge og pårørende. Det havde for mig at se, været en ægte reform, hvis man politisk havde sagt, at gensidig forsørgelsespligt for ægtepar er asocial, da den ikke rammer samlevende og derfor fjernede gensidig forsørgelsespligt for alle, da det ville være en forbedring og ikke en forværring.

Når man ser på de politiske reformer, jeg har nævnt, mener jeg der er tale om gennemgribende omvæltninger af Danmarks styreform for mange, der blever berørt og at reformerne gennemføres med politikernes politiske magt, idet enhver advarsle om konsekvenser er blevet overhørt fra politisk side, dette af en regering, hvor statsministeren ønsker dialog som hun selv siger. Men mest at alt har der jo været tale om envejrkommunikation fra politikerne til vælgerne. Politisk set har magten, der har været anvendt, været at overdøve vælgerne. Derfor mener jeg ikke der kan være tale om reformer, der skulle gøre en ordning bedre og mere tidssvarende, da der er rigtig mange, udenfor eliten, der rammes negativt. Uanset hvordan jeg vender det, kan jeg ikke få negative konsekvenser til At blive forbedringer, og derved vil jeg betragte reformerne som revolutioner rettet fra politisk side mod vælgerne.

Så hvis det at ville ændre et demokrati for eliten, som det danske demokrati er blevet til de sidste mange år, til et demokrati for folket, hvor der også er plads til ledige, ældre, syge, fattige, studerende og mange flere, ja så er jeg revolutionær af hele mit hjerte.

Men jeg er og bliver ikke revolutionær med våben, som der åbenbart er personer der mener man skal. Men jeg vil altid være revolutionær med demokratiske midler for at få et til hver tid bedre demokrati i Danmark. Men så er jeg jo ikke mere revolutionær end flertallet af folketingets medlemmer.

Reklamer

DET DANSKE FOLKEMORD 2013

SU-/KONTANTHJÆLPSREFORM
18. april 2013 var en politisk glædens dag, men en sort dag for udsatte grupper i Danmark, for de studerende, for kontankthjælpsmodtagerne, for de samlevende og for de kronisk syge placeret på kontanthjælp – dem politikerne i blå blok til højre for Enhedslisten ikke vil kendes ved. De der ikke eksisterer rent politisk. SU- og Kontanthjælpsreformerne blev aftalt. Aftaler, der fjerner eksistensgrundlaget for mange af de nævnte grupper. Aftaler jeg kalder Det Danske Folkemord 2013, ud fra de gamle ord ”hvad krudt og kugler ikke kunne klare, ordnes nu med kontrakt, pen og papir”.

SU-reformen fjerner eksistensgrundlaget for mange studerende, der ikke er født med en guldske i røven. Det i en tid hvor regeringen vil have flere hurtigere gennem uddannelsessystemet, da de er Danmarks råvarer nummer et. Jamen jøsses, hvis de ikke har råd til dagen og vejen, tja så må de tage et af de jobs, der ikke er der og bruge nætterne på studier. Men uden mad og drikke dur helten ikke. Det gør helten heller ikke uden søvn. Jeg er ret overbevis om, at vi i den kommende tid vil se flere opgive studierne og uddannelserne. Vi vil se flere gå ned udbrændte med stress inden de er færdige med studierne. Hvis vi ikke passer på taber Danmark en generation på gulvet. Men så har blå blok højre for Enhedslisten nået sit mål: flere i arbejde, bare en skam, der nok bliver blandt psykologer og psykiater, der skal ”rydde op” efter en fejlslået og asocial politik.

Kontanthjælpsreformen indeholder godt og skidt, det skal være sagt. MEN den er også Det Danske Folkemord 2013. Igennem 2012 og 2013 har jeg kontaktet samtlige folketingsmedlemmer som pårørende til psykisk syg på kontanthjælp. KUN FÅ har valgt at tage dialogen og Venstre sidder fast i ordet DOVNE, et udtryk politikerne åbenbart godt må bruge om kontanthjælpsmodtager og syge, men hvor de kalder mig revolutionær, når jeg benævner dem som dovne. Jamen hvis jeg er revolutionær, så fint, jeg går ikke ind for væbnet kamp men demokratiske midler, og revolution betyder bare forandring og reform ændring. Så jeg er ligeså meget revolutionær som politikerne, da deres reformer må betragtes som Folketingets revolutioner rettet mod befolkningens udsatte grupper.

En af de ting jeg husker fra 1980’erne er Danmark havde høj ungdomsarbejdsløshed og verdensrekord i selvmord og selvmordforsøg. Noget mange, både pårørende og syge, har kontaktet mig om i forbindelse med kontanthjælpsreformen. De ser ingen anden udvej, da kontanthjælpsreformen fjerner deres eksistensgrundlag med gensidig forsørgelsespligt for samlevende.
Grækenland oplever lige nu en bølge af selvmord og selvmordsforsøge blandt unge, der har mistet deres eksistensgrundlag. Jeg frygter Danmark kommer til at sætte verdensrekord igen. Der med er kontanthjælpsreformen Det Danske Folkemord 2013, for ALLE folketingsmedlemmer er advaret om den så ret store risiko. Og de har skrevet under på at overholde Grundloven. HAR de så også nosser til at stemme efter deres egen overbevisning, som enhver Christiuansborgpolitiker har forpligtet sig til, eller tør de ikke bryde partidiciplinen?
Jo, det er vel rimeligt med gensidig forsørgelsespligt, da ægtepar har den (en lov fra slutningen af 1920’erne), men den bliver IKKE mere social af at udvide den. DERIMOD BØR GENSIDIG FORSØRGELSESPLIGT FJERNES FOR ALLE. Mange syge, der er placeret på kontanthjælp, for syge til arbejde eller aktivering og for raske eller uafklaret til pension – dem politikerne ikke mener eksistere åbenbart – mange i matchgruppe 3 – nuværende regler – har kun lige overskud til at klare sig selv i løbet at en dag, og det mindste kan vælte hele dagen, ugen og længere tid. De får fjernet deres eksistensgrundlag og hjælp med gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Mange magter ikke et ægteskab, det er for omfattende for dem. Deres hjælp er ofte os pårørende, daglig husførelse, indkøb, tøjvask, støtte til at komme psykisk op igen til at blive holdt sammen på. Opgaver jeg, og andre pårørende, ikke gør op i økonomi. Men det er ikke gratis, hverken fysisk, psykisk eller økonomisk. Det er den hjælp som politikerne fratager de syge, og som lige nu ikke koster samfundet noget, vi gør det med glæde og af kærlighed. Med gensidig forsørgelsespligt fratages de syge denne hjælp ved at flere må flytte fra hinanden, og økonomisk set er denne hjælp ikke mere os pårørendes opgave, men ene og alene en samfundopgave, meget arbejde til bostøtter, jurister, psykologer, psykiater og læger på sygehusenes sengeafsnit. Og i værste fald kommer der også mere arbejde til kirkegårdgravere, præster og bedemænd. Men ok så har et bredt Folketing skaffet flere i varigt arbejde.

Når jeg har skrevet dette til samtlige folketingsmedlemmer har mange svaret mig. Men jeg tror ikke de forstår alvoren i salen til højre for Enhedslisten. Man lad vær sagt med det samme, enhver er forpligtet til at undgå at gøre skade på sig selv eller påfør andre skade, og kan straffes derefter. Det kræver ET afskedsbrev…

SELVFORSØRGENDE LEDIG
Selvforsørgende ledig, sådan et smukt politisk korrekt ord. Tænk det er ord politikerne opfinder, når de vil blænde sandheden for befolkningen DIG OG MIG. Politikerne tror åbenbart vi er idioter, når de ikke selv tør se sandheden i øjne. KALD DA EN SKOVL FOR EN SKOVL… Selvforsørgende ledig dækker jo over alle de, der med dagpengereformen tabes på gulvet. De som hverken kan få dagpenge eller kontanthjælp. Først mente politikerne der blev tale om 3000 indtil juli i år, tilrettet blev det 5000 personer, mens det sande tal, godt forsøgt skjult og holdt hemmeligt af beskæftigelsesministeren 23.500 personer, der til juli er selvforsørgende ledig. Eller retter 23.500 man politisk har fjernet eksistensgrundlaget for kastet ud i ”klar dig selv og hold kæft med dit klynk”. For sandheden er, når jeg har tabet debatten med politikerne på sociale medier, kan de ikke se noget problem.

MORDFORSØG PÅ DEN DANSKE MODEL
Politisk utidig indblanding blev rigtig benyttet overfor offentligt ansatte i det senest år. Først ville finansminister Corydon lige sikre sig at SAS’s tillidsfolk nu også viste ansvar, så de fik lige en sms-hilsen fra ministeren under forhandlinger om SAS’s redning. Enten er det utidig politisk indblanding eller utrolig stor mistillid til SAS’s tillidsfolk og Den Danske Model, hvor arbejdsgiver og ansatte via tillidsfolk forhandler. Corydon har endnu ikke svaret mig på hvad der er gældende.

Foråret bød på lockout af lærerne og underviser i hele landet. En lockout på 100 pct. Folkeskolen, en kerneydelse i den offentlige sektor blev lammet uden endelige forhandlinger. Kravet fra arbejdsgiverne var klart og urokkelig, og sjovt nok samme krav til en ny arbejdstidsaftale hvor skolelederne fik alt magt til at lede og fordele arbejdet som Corydon havde for at få økonomi til folkeskolereformen, eller folkeskolerevolutionen om man vil – nu er jeg jo blevet kaldet revolutionær fra politisk side – så hvorfor ikke…

Om Corydon har blandet sig utidig må være op til hver at bedømme. MEN svaret var klart, på en nat kom lige et 76 sider regeringsindgreb, aften før havde statsministeren ellers sagt det ikke var på vej. Helle og Corydon taler åbenbart ikke meget sammen, eller også er Corydon statsministeren i det forhold. Svaret var da også HELT KLAR: ALT MAGT TIL SKOLELEDERNE dog med splittet udmeldelse om lokale arbejdstidsaftaler, hvilket Kommunernes Landsforening har været ude og nægte lærerne.

Om det var et fair indgreb lugter ret meget af NEJ. Aldrig før er et regeringsindgreb først blevet drøftet med den ene part inden fremlæggelse i Folketingssalen. Dette blev lige vendt og drøftet med Kommunernes Landforening. Har en fornemmelse af kasketrod hos en vis minister.

Selv Folketingets ombudsmand er stærk kritisk over for finansministerens tilsydenladende rod og sammenblanding mellem ministeriet, moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Det er jeg også og har været det fra starten. Hele sagen lugter jo langt væk af utidig politisk indblanding i overenskomstområdet for offentligt ansatte. Mon det også var gået i den private sektor… Hvad der er bygget op gennem de sidste 100 år blev forsøgt slået ihjel på en nat. MEN VI ERKLAR TIL KAMP FOR DEN DANSKE MODEL CORYDON…

GOD FØRSTE MAJ TIL ALLE KAMMERATER I ENHEDSLISTEN OG KAMMERATER I BLÅ BLOK TIL HØJRE FOR ENHEDSLISTEN