FORCED TO RESIGN AS UNION DELEGATE

Herning July 5, 2013

This Wednesday I informed my employer and coworkers that the cash benefit reform (social welfare support) will negatively affect my relationship with my girlfriend and also have a direct impact on my work-related situation if I am to avoid quitting my job in order to become a recipient of unemployment insurance.

Today I have informed my trade union, FOA, that as a direct consequence of the cash benefit reform I am forced to resign as union delegate for my coworkers including being trainee counselor and reducing my weekly workload by five hours. It is not out of pleasure that I resign as union delegate since it is a very important role for every employee because it provides an opportunity to benefit not only the employees but also the cooperation between employer and employees. In order to create good workplaces for everybody I find this cooperation necessary. Unfortunately, this will no longer continue to be the case for me.

However, the most important thing for me at the moment is to think ahead in order to be supportive of my girlfriend and provide her with the best possible help. For this reason the cash benefit reform will mean that I am forced to resign as union delegate.

My girlfriend has several psychiatric diagnoses. Psychologists and a psychiatrist have recommended a temporary break for a period of three years in order to undergo intense psychiatric treatment if she is ever to have a chance of returning to the labor market. This would require a temporary retirement during this timeframe. Despite this recommendation the municipality has decided to keep my girlfriend on cash benefit since there are no resources for such a solution. A retirement is solely considered a permanent solution and as a result the municipality has decided to keep my girlfriend on cash benefit indefinitely. Consequently she will not be receiving the proper treatment.

In case I was to choose to continue the current conditions of my employment my girlfriend will lose her basic personal allowance which following the cash benefit reform no longer allows for transferring it to cohabitants. Another result of the reform is that she will lose her cash benefit meaning that she will not be able to pay for her medication. This would imply a significant setback for her and lead to negative consequences for her and society. In the end she fears that she may need to be admitted to a pschiatric hospital.

I could choose to move out of our home leaving her alone but with enough money to pay for medication.

Therefore, in order to help my girlfriend in the best possible manner so she doesn’t lose her livelihood and her possibility for medicinal treatment, the only solution is to not change my work-related conditions and forcing me to resign as union delegate. My coworkers and I have invested time and energy in this confidence post which serves to improve the workplace and cooperation on a local and national level. The resources spent on training me as union delegate are thus wasted resources.

Kind regards
Martin Thiemke

Reklamer

TVUNGET VÆK SOM TILLIDSREPRÆSENTANT

PRESSEMEDDELELSE

Martin Thiemke

Herning 05-07-2013

TVUNGET VÆK SOM TILLIDSREPRÆSENTANT

Jeg har i onsdags måtte meddele min arbejdsgiver og mine kollegaer, at kontanthjælpsreformen vil få betydning for mit og min kærestes forhold og dermed også direkte få betydning for min arbejdsmæssige situation hvis jeg skal undgå at sige op og gå på dagpenge.

Jeg har i dag meddelt min fagforening Fag og Arbejde, FOA Herning, at jeg som direkte konsekvens af kontanthjælpsreformen tvinges væk fra posten som mine kollegaers tillidsrepræsentant, stopper som elevvejleder samt går fem timer ned i arbejdstid om ugen. Det er ikke af lyst jeg stopper som tillidsrepræsentant, idet det er en yderst vigtig post for alle ansatte, hvor der er mulighed for at gavne ikke kun de ansatte men også samarbejdet mellem ansatte og arbejdsgiver. Et samarbejde, jeg finder er nødvendigt for at skabe gode arbejdspladser for alle. Desværre skal det ikke forsætte sådan for mit vedkommende. Men det er for mig vigtigst lige nu at tænke fremad for at kunne støtte op om min kæreste og sikre hende den bedst mulige hjælp. Derfor betyder kontanthjælpsreformen at jeg tvinges væk som tillidsrepræsentant.

Vores baggrund for at kontanthjælpsreformen rammer os, og direkte får betydning for mit arbejde allerede fra efteråret, er at jeg er Social- Og Sundhedsassistent i hjemmeplejen, elevvejleder for nye Social- Og Sundhedselever i hjemmeplejen og tillidsrepræsentant for de ansatte i et område af hjemmeplejen i Herning Kommune samt for de ansatte på plejecenter i samme område. Jeg er en af de få der er ansat på over 30 timer om ugen inden for plejen.

Min kæreste har flere psykiske diagnoser og er placeret på kontanthjælp, idet kommunen ikke som tidligere anbefalet af psykologer og psykiater har valgt løsningen med midlertidig pause fra arbejdsmarkedet og massiv psykiatisk hjælp i en 3 årige periode, såfremt der skulle være mulighed for at hun kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet. Da kommunen ikke har ressourcer til denne løsning (midlertidig pension) betragtes pension som en permanent løsning, hvorfor hun på ubestemt tid er placeret på kontanthjælp uden den rette behandling.

Såfremt jeg valgte at forsætte uændret på arbejdet vil min kæreste miste både sit bundfradrag, der med kontanthjælpsreformen ikke kan overføres til samlevende, samt sin kontanthjælp, hvilket ville betyde at der ikke vil være råd til hendes medicin, og derved ville det betyde et kraftigt tilbagefald med gener både for min kæreste og for samfundet, da hun derfor frygter for en indlæggelse.

Jeg kunne vælge at flytte fra min kæreste, således hun ville stå alene, men stadig have råd til sin medicin.

Derfor er min eneste løsning, for at hjælpe min kæreste bedst mulig så hendes eksistensgrundlag, hendes mulighed for medicinsk behandling ikke fjernes at ændre mine arbejdsmæssige forhold og jeg derfor tvinges væk som tillidsrepræsentant. En tillidspost som mit arbejde og mine kollegaer både har lagt tid i, kurser og energi i. En tillidspost, der gerne skulle være med til at fremme både arbejdspladsen, samarbejdet lokalt, kommunalt og på landsplan. De ressourcer, der er brugt på at uddanne mig som tillidsrepræsentant er derfor nu spildte ressourcer.

Med venlig hilsen

Martin Thiemke
Spørgsmål kan rettes til mig telefonisk eller på mail på ovenstående.

MAILLISTE TIL FOLKETINGSMEDLEMMER

Flere har opfordret til at skrive til folketingsmedlemmer efter den sidste tids reformer. Og en del har efterspurgt en mailliste, der er lige til at kopier over i sin mailboks. Dette er den liste jeg selv bruger. Den er hentet fra Folketingets hjemmeside gjort klar lige til at kopier.

 

God skrivelyst til alle. HUSK hvis vi ikke fortæller politikerne om virkeligheden uden for Borgen og om konsekvenserne af reformer mv. hvor skulle de så vide det fra?

 

Da det er mange modtagere at sende til, kan det være en fordel at dele listen op i 7-8 dele og sende mailen flere gange.

 

pia.adelsteen@ft.dk

karina.adsbol@ft.dk

dfalah@ft.dk

simon.ammitzboll@ft.dk

eigil.andersen@ft.dk

hans.andersen@ft.dk

kim.andersen@ft.dk

liv.andersen@ft.dk

sophie.andersen@ft.dk

minister@uvm.dk

jorgen.arbo-baehr@ft.dk

ministeren@mim.dk

udviklingsministeren@um.dk

pernille.bagge@ft.dk

lars.barfoed@ft.dk

gitte.bech@ft.dk

tom.behnke@ft.dk

jacob.bjerregaard@ft.dk

reneskau@gmail.com

liselott.blixt@ft.dk

mette.bock@ft.dk

verbo@ft.dk

trine.bramsen@ft.dk

stine.brix@ft.dk

pia.adelsteen@ft.dk

karina.adsbol@ft.dk

dfalah@ft.dk

simon.ammitzboll@ft.dk

eigil.andersen@ft.dk

hans.andersen@ft.dk

kim.andersen@ft.dk

liv.andersen@ft.dk

sophie.andersen@ft.dk

minister@uvm.dk

jorgen.arbo-baehr@ft.dk

ministeren@mim.dk

udviklingsministeren@um.dk

pernille.bagge@ft.dk

lars.barfoed@ft.dk

gitte.bech@ft.dk

tom.behnke@ft.dk

jacob.bjerregaard@ft.dk

reneskau@gmail.com

liselott.blixt@ft.dk

mette.bock@ft.dk

verbo@ft.dk

trine.bramsen@ft.dk

stine.brix@ft.dk

min@kum.dk

louise.elholm@ft.dk

karen.ellemann@ft.dk

jakob.ellemann-jensen@ft.dk

benny.engelbrecht@ft.dk

lene.espersen@ft.dk

dfsesp@ft.dk

nadeem.farooq@ft.dk

dennis.flydtkjaer@ft.dk

thyra.frank@ft.dk

claus.hjort.frederiksen@ft.dk

bm@bm.dk

lykke.friis@ft.dk

steen.gade@ft.dk

vmage@ft.dk

fvm@fvm.dk

karin.gaardsted@ft.dk

ane.halsboe@ft.dk

mbbl@mbbl.dk

eva.kjer.hansen@ft.dk

marlene.borst.hansen@ft.dk

torben.hansen@ft.dk

orla.hav@ft.dk

jane.heitmann@ft.dk

mai.henriksen@ft.dk

martin.henriksen@ft.dk

bang.henriksen@ft.dk

camilla.hersom@ft.dk

magnus.heunicke@ft.dk

birthe.ronn.hornbech@ft.dk

henning.hyllested@ft.dk

min@sm.dk

fmn@fmn.dk

ole.haekkerup@ft.dk

vhenh@ft.dk

bertel.haarder@ft.dk

daniel.toft.jakobsen@ft.dk

doris.jakobsen@ft.dk

marianne.jelved@ft.dk

jacob.jensen@ft.dk

kristian.jensen@ft.dk

leif.jensen@ft.dk

michael.aastrup@ft.dk

mogens.jensen@ft.dk

peter.juel.jensen@ft.dk

thomas.jensen@ft.dk

karen.jespersen@ft.dk

jens.joel@ft.dk

edmundjoensen2@gmail.com

jan.johansen@ft.dk

birgitte.josefsen@ft.dk

christian.juhl@ft.dk

jan.e@ft.dk

benedikte.kiaer@ft.dk

dfpksekr@ft.dk

karen.klint@ft.dk

jeppe.kofod@ft.dk

simon.kollerup@ft.dk

sum@sum.dk

marie.krarup@ft.dk

trm@trm.dk

linda.kristiansen@ft.dk

christian.langballe@ft.dk

rasmus.langhoff@ft.dk

vesll@ft.dk

vfldl@ft.dk

henrik.sass.larsen@ft.dk

merete.dea.larsen@ft.dk

karsten.lauritzen@ft.dk

bjarne.laustsen@ft.dk

mike.legarth@ft.dk

lars.lilleholt@ft.dk

annette.lind@ft.dk

laura.toftegaard.lindahl@ft.dk

lone.loklindt@ft.dk

kristian.lorentzen@ft.dk

rosa.lund@ft.dk

mogens.lykketoft@ft.dk

sophie.lohde@ft.dk

morten.marinus@ft.dk

anni.matthiesen@ft.dk

brian.mikkelsen@ft.dk

jeppe.mikkelsen@ft.dk

leif.mikkelsen@ft.dk

flemming.m.mortensen@ft.dk

per.stig.moller@ft.dk

tina.nedergaard@ft.dk

min@skat.dk

sofie.carsten.nielsen@ft.dk

karsten.nonbo@ft.dk

dfkarn@ft.dk

ellen.trane.norby@ft.dk

ole.birk@ft.dk

joachim.olsen@ft.dk

sara.olsvig@ft.dk

maja.panduro@ft.dk

sjodp@ft.dk

torsten.schack.pedersen@ft.dk

sfjepe@ft.dk

rvrahp@ft.dk

stine.sjolund@ft.dk

lisbeth.poulsen@ft.dk

troels.poulsen@ft.dk

rasmus.prehn@ft.dk

lars.rasmussen@ft.dk

troels.ravn@ft.dk

mette.reissmann@ft.dk

lameri@ft.dk

lotte.rod@ft.dk

spert@ft.dk

mads@ft.dk

anders.samuelsen@ft.dk

km@km.dk

hans.schmidt@ft.dk

johanne.schmidt-nielsen@ft.dk

hans.skibby@ft.dk

pernille.skipper@ft.dk

julie.skovsby@ft.dk

sjurdur.skaale@ft.dk

dfalll@ft.dk

ole.sohn@ft.dk

zenia.stampe@ft.dk

andreas.steenberg@ft.dk

inger.stojberg@ft.dk

finn.s@ft.dk

udenrigsministeren@um.dk

hans.thoning@ft.dk

stm@stm.dk

ulla.tornaes@ft.dk

eyvind.vesselbo@ft.dk

hans.vestager@ft.dk

oim@oim.dk

min@evm.dk

nikolaj.villumsen@ft.dk

europaministeren@um.dk

fatma.oktem@ft.dk

min@fivu.dk

frank.aaen@ft.dk