JUL OG NYTÅR VENTER LIGE OM HJØRNET

Sidebemærkning

JUL OG NYTÅR VENTER LIGE OM HJØRNET
FOR DE FLESTE!

For de fleste er julen og nytåret en glædelig ting. Stress og jag, pakke ind og pakke ud, sende raketter sted, spise fedt og overspise i store mængder, prøve at undgå skader. Vi kender det alle.

Julen er børnenes fest, men for mange børn bare ikke i år, takke være Folketingets reformiver. Nå ja, dem der bliver ramt af reformerne taler vi ikke om, hverken hos politikerne eller i pressen, hvis vi kan undgå det. Og jo, det ser virkelig ud til at det er lykkes danske politiker, at få pressen til at klappe sammen og holde kæft, sådan ser det hvert fald ud, da man i pressen gerne vil tale med politikerne, men IKKE med de berørte familier.

Som Mette Frederiksen siger: Vi rammer ikke børnene. Nej ikke direkte, det var så også det eneste sande i den politiske løgn! For når mor eller far bliver ramt af folketingets reformiver, og bliver ”selvforsørgende ledig” (politisk korrekt for smidt på gulvet), ja så rammes børnene altid.

I år bliver der, som fremover, ikke tilbudsand eller tilbudssteg, med tilbudsrødkål, for de der er heldige. Der bliver ikke råd til de store gaver til mange danske børn, hvor en af forældrene er selvforsørgende ledig. Nå ja hvad fanden, de selvforsørgende kan jo bare tage sig sammen, ikke politikere. I smadre nemlig ingen, og det var så også en politisk løgn! Der er nemlig ikke mennesker bag jeres tal og beregninger, og regne det kan I. Ja I kan regne den ud, det er det. Bare tag DF, hjernen bag dagpengereformen. Ok, det skal Tulle nok holde kæft med. Venstre vil ramme endnu flere, der er ikke råd til andet, mens formanden fiser land og rige rundt med familien for skattekroner. (Ok efter press har han betalt datterens rejse) Flot or not! Ja Liberal Alliance har ingen problemer med økonomien. Men de har jo også en god bank (i ryggen). Så er der jo god grund til at brøle op om at folk er dovne og alt i den stil. SSFR har dog holdt et valgløfte: Vi skal af med blokpolitikken, og så blev SSFR så, endda så man er i tvivl om hvem, der er Venstres virkelige formand, Løkke eller Corydon? Enhedslisten har, som de eneste, ikke deltaget aktivt i reformiveret, som Johanne sagde: ”Helle I pisser på vælgerne!” og lad mig tilføje ”bagefter siger I vi lugter!”. Ja Johanne, har Enhedslisten mod og politisk vilje nok til at gøre alvor af jeres ord om støtte til regeringen? Eller retter dine egne ord tilbage, dog med skider?

Husk politikere, når I rammer familierne rammer I også børnene.

Og til næste år er der endnu flere børn, som må springe fødselsdag hos venner over, da de ikke kan have en gave med eller ikke selv holder fødselsdag, fordi der ikke er råd.

Der er endnu flere børn som ikke holder ferie, udover på værelset eller i sofaen, fordi mor eller far er selvforsørgende ledig.

Til næste år er der endnu flere børn, der spiser færdigret juleaften, der ikke er arbejde til mor eller far.

Så politikere luk lige løgnen med I ikke rammer børnene. For til næste år rammes endnu flere af jeres reformer, som I enten deltager aktivt eller passivt i.

Reklamer

HUSKER DU JANUAR 2013?

Herning d. 30-10-2013

Kære folkevalgte.

Husker du min mail fra januar? Ja, svaret kom 28-06-2013. Et stort flertal af jer turde godt tage chancen, husk det næste gang du som folketingpolitiker sidder med avisen og læser, at der er sket endnu et selvmord. Kunne det være undgået? Var det på grund af reformerne? Og ikke mindst stemte du for, og tør du så se de pårørende i øjne bagefter?
Som folkevalgt skal du huske, at du har valgt at stemme for eller imod de forskellige reformer. Men du skal også huske, at dit valg og din stemme har konsekvenser. Jeg håber bare du har mod, overskud og vilje til at erkende konsekvenserne og tage ansvaret.

12. januar i år sendte jeg følgende mail til Folketingets medlemmer, med spørgsmålet: Tør du tage chancen?

Som vi alle ved så viste ét stort flertal i Folketinget, at de godt turde tage chancen om at ingen begår selvmord eller -selvmordsforsøg ved vedtagelsen af kontanthjælpsreformen. Dog viste Enhedslisten sig som ansvarlige ved ikke at stemme for, som det eneste parti.

Men jo der kom respons hurtigt, endda samme aften.

Dansk Folkeparti kunne ikke lide trusler om selvmord. Nu havde politikeren kun læst overskriften, ikke hele mailen, hvilket nok havde været en fordel. Og nej der er ingen trusler i min mail, kun advarsel om det kan blive en konsekvens.

Venstre mente, at den konsekvens er urealistisk, og kontanthjælpsreformen er til for at undgå “Dovne-Robert-typer”, som Ulla Tørnæs udtrykte det.

Jeg håber ikke jeg får ret i min antagelse. Men jeg er overbevist om at ét stort flertal i Folketinget har vedtaget en ny “aktiv dødshjælp”, for at udtrykke det pænt.

Så husk næste gang du skal stemme, næste gang 19. nov. til kommunal- og regionsvalg, at her er der også kandidater, der sidder i Folketinget og som har siddet alle advarsler overhørdig om konsekvenserne af deres folketingsarbejde. Spørgsmålet er om du tør lade dem styre din kommune eller din region.

TØR DU TAGE CHANCEN?

Til Folketingets medlemmer

Så er vi i gang med 2013, et år der vil byde på mange udfordringer for den enkelte borger. Mange er startet året med stor usikkerhed, idet de er faldet ud af dagpengereglerne og ikke har mulighed for kontanthjælp.

Mange bliver også i 2013 ramt af forslaget om gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Og gør 2013 til året hvor I folkevalgte i regering og folketing vil straffe folk for at bo sammen uden at være gift. Dette er en opføling på mine mails fra sidste år, hvori jeg beskriver forskellige virkninger af gensidig forsørgelsespligt for samboende borgere hvor den ene eller begge er på kontanthjælp, samt de konsekvenser det vil medfører, om vi vil det eller ej.

Rigtig mange bor sammen uden ægteskab, og i mange af disse forhold er den ene på kontanthjælp. Ikke fordi de ikke vil arbejde, men placeret på kontanthjælp fordi de er for syge til at arbejde og for raske eller uafklaret til pension. De vil blive særligt hårdt ramt, og for mange vil der kun være en løsning, nemlig at forholdet opløses og de flytter fra hinanden.

2013 bliver dermed året hvor jeg bliver tvunget til at flytte fra min kæreste gennem syv år, for at kunne hjælpe hende bedst muligt.

Idet vi nok er enige om, at der ikke er indført tvangsægteskaber i Danmark, hvilket jeg da ikke har hørt om. Spørgsmålet er om du, som folkevalgt arbejder for indførelsen af tvangsægteskaber i Danmark.

I vores tilfælde står, er min kæreste placeret på kontanthjælp, for syg (psykisk og uafklaret) til arbejde, uden fastlagt behandling men for rask til pension idet kommunen og lægerne, af hensyn til sygdom og grundet tidligere tilbagefald under aktivering, ikke tør afprøve alt, men ikke kan tildele pension da alt ikke er afprøvet. Med gensidig forsørgelsespligt vil vi kun have min indtægt i lavlønsområdet, og så bliver jeg tvunget til at flytte for at kunne hjælpe hende bedst mulig. Jeg ved godt hvad konsekvensen kan blive, og det er en af grundene til kommunen og lægerne ikke tør. Hun risikerer tilbagefald. Tør du som folkevalgt og ansvarlig politiker tage chancen?

Rigtig mange har henvendt sig til mig, om at de selv, samlever eller børn ikke ser anden udvej end selvmord ved gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Hvilket i sig selv er skræmmende, særlig ud fra jeg som pårørende har stået ved selvmordsforsøg, ydet akut psykologisk og fysisk førstehjælp og ved at risikoen for selvmord blandt socialt udsatte er langt større end for befolkningen som helhed. Jeg frygter derfor at vi med gensidig forsørgelsespligt for samlevende vil opleve en stigning i antal af selvmord og selvmordforsøg i nær fremtid. Det er særligt dit ansvar, som folkevalgt, at gennemføre lovgivninger der ikke koster selvmord, og det er jeg overbevist om at gensidig forsørgelsespligt for samlevende vil betyde. Samtidig er jeg heller ikke i tvivl om, at jeg vil holde enhver folkevalgt politiker ansvarlig, hvis det viser sig jeg har ret. I 2007-tal har 43 procent af socialt udsatte forsøgt selvmord mod en procent af befolkningen som helhed. Tallene for 2012 er stort set uændret. Som det fremgår af nedenstående.

Vi er næppe uenige om, at borger på kontanthjælp er en socialt udsat gruppe. Og at hvis der samtidig er en sygdom bag kontanthjælpen er det en gruppe af særligt socialt udsatte. I rapporten SuSy 2012 (udsatte.dk) beskrives det, på side 13, hvad det vil sige, at være socialt udsat:

Social udsathed er et flydende begreb, som ikke er let at definere eller måle. Betegnelsen dækker over mange forskellige livssituationer samt sociale problemer og rummer forskellige grader af social udsathed: mennesker, som er i risiko for at blive udsatte; mennesker, som er udsatte, og mennesker, som er socialt udstødte eller ekskluderede. Rådet for Socialt Udsatte betegner social udsathed som det ”at være udsat for samfundsmæssig stigmatisering, diskrimination, uforståenhed og i visse tilfælde foragt. Det vil sige, at man lever et liv, som gennemsnittet ikke forstår, og som ikke hører ind under gennemsnittets karakteristik af et godt liv”.

Ligeledes beskriver SuSy 2012 (udsatte.dk) på side 43 hvad selvmord er:

Selvmordsforsøg skal forstås som en målrettet handling, der sigter mod at ændre en persons situation – uanset om der er tale om et reelt ønske om at dø, et ambivalent ønske om at dø eller slet ikke noget dødsønske, men snarere en bøn om hjælp, en opmærksomhedsskabende handling eller lignende.

Udfra SuSy 2012 (udsatte.dk) kan man læse, at andelen, der har forsøgt selvmord, i afrundet tal er 42 procent for udsatte grupper.

Rapporten SuSy 2007 (udsatte.dk) viser på side 100, at ”Blandt de socialt udsatte grupper er andelen, der har forsøgt selvmord, størst blandt sindslidende, stofmisbrugere og fattige”, idet 43 procent af socialt udsatte har forsøgt selvmord mod 1 procent af befolkningen som helhed, i afrundet tal.

Som folkevalgt og ansvarlig tør du så tage chancen for at disse tal ikke vil stige hastigt ved gensidig forsørgelsespligt? Og ikke mindst tør du tage ansvaret for det?

Lad mig sige det på den måde, som uddannet inden for social- og sundhed, som samlevende og som pårørende til psykisk syg tør jeg ikke tage hverken chancen eller ansvaret for at tallene for selvmord og selvmordsforsøg ikke vil stige ved gensidig forsørgelsespligt.

De bedste hilsner
Martin Thiemke
Facebookside: https://www.facebook.com/pages/MARTIN-THIEMKE/400571030066028

DET VAR ET SPØRGSMÅL HYLDEDE SSFR EFTER LØKKE

Når du læser denne leder fra lørdag, så tænker du nok lige som mig: Klap hesten SSFR inden I råber moral efter andre.

Ganske simpelt fordi, der åbenbart ingen grænser er for politikernes manglende moral.

Kort og godt. Rigsrevisionen er ved at undersøge lovforberedelserne omkring solceller. En lov med et hul, der var af om dimension, der kunne have kostet kassen for staten. Fint nok rigsrevisionen undersøger det, bare ikke hvis det står til regeringen.

Derfor har regeringens tre partiledere og finansminister Copydon sendt et brev til Folketingets præsidium med krav om at få sat en stopper for rigsrevisionens arbejde.

Det er både umoralsk og direkte magtmisbrug, for hvad har de tre damer i toppen af den politiske verden at skjule samen med finansministeren. Brevet lugter, nej retter stinker, langt væk af at regeringen har noget der ikke må komme frem i dagens lys.

Det er dybt bekymrende, at landets politiker har den form for moral, hvis moral er et ord de kender.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/article2132056.ece

ET LIV MED STIL

Vi kender det alle, et eller flere huse rives ned og der gøres plads for fremskridtet. Gadebilledet ændres fra tegl til beton, stål og glas. De omkringliggende bygninger lukkes inde og gemmes væk, indtil de måske kan komme på museum eller også bliver revet ned. Ikke at det er sådan alle steder. Men vi kender alle billederne af ældre bygninger der erstattes af en sort klods i glas.

En gang var jeg glad for de nye begninger, der skød op. Dengang så meget at det var min faglige drøm. Jeg er gald for at det ikke blev min levevej, for undskyld arkitekter, en hver idiot kan tegne en sort firkamnt og kalde det en bygning. Med de bygninger, der skyder op i dag, mener jeg faktisk at arkitekterne har spillet fallit og taget hånsværksfagene med sig.

image

Ikke at vi ikke skal forny os, men det skal altså ske med omtanke for de omkringliggende bygninger. Det sker ikke mange steder i tiden. Og man kan jo sige meget om en sort eller grå beton klods, men kønne er de sjældent. Værst er det dog de steder hvor man lige fjerner en underetage på en ældre bygning og total skæmmer bygningen ved at placerer glas og beton under en ellers flot, nu halveret bygning. Jamen jeg ønsker næsten at det samme sker for det, der bygges i dag. Men kun næsten, for det er jo ændringer uden respekt for bygningerne.

image

Der var en gang, hvor etageejendomme blev bygget med etik for gadebilledet. Det var i tegl og ikke grå eller sorte betonelementer. Tænk hvis man begyndte på det igen. Det ville give udfordringer til arkitekter og bygherre og gode opgaver til gamle håndværk blandt andet murer- og tømmerfagene.
Derudover ved man jo at bygninger i naturlige materialer som træ og tegl, modsat stål og beton, er sundere. Så måske flere fluer i et slag, sundere bygninger, etik for gadebilledet, faglige udfordringer til arkitekter, bygherre og håndværksfagene.

image

Sådanne bygninger bygges desværre ikke mere, selvom det ville vække de gamle håndværk til live igen. Men de er da helt klar værd at bevare, også uden for Den Gamle By i Århus.

Tænk hvis man erstattede betonelementer med mursten. Hvilken forskel det ville gøre i gadebilledet.

TAK LØKKE

Som en uddybning til min kommentar i min tale på Rådhuspladsen, vil jeg her rette den største politiske tak til Løkke.

Mange vil mene, de ikke har noget at takke hverken Venstre eller Løkke for. Men det har jeg.

I min tale nævner jeg nemlig at politikerne opfatter og omtaler syge, ledige og andre udsatte grupper som byrder og nasser i samfundet og jeg derimod opfatter politikerne som byrderne og de der nasser. Venstre har heller ikke holdt sig tilbage med sprogbruget over for de, som har brug for hjælp af samfundet.

JAMEN TAK LØKKE med dine rejseudgifter på 24.000 kr om dagen betalt af skattekroner, så har du jo pænt bevist at dét er politikerne, der nasser på samfundet.

Dertil skal lægges, at 24.000 skattekroner faktisk er over 2 gange månedlig kontanthjælp. Så lad os da være enige om én ting, er der byrder og nasser i Danmark så er og bliver det politikerne på Christiansborg.

Endelig kan vi også blive enige om kontanthjælpen er for høj. Lad os da sænke de 179 overførselsindkomster på Christiansborg til almindelig kontanthjælp. Begge dele er jo betalt af de samme skattekroner og som Løkke selv siger ‘Danmark har for mange på passiv overførselsindkomst’. Jamen Løkke har jo ret, så lad os starte på Christiansborg.

Til slut tak Løkke for du beviste, hvor ægte samfundsnasser sidder.