NEJ TAK TIL GENSIDIG FORSØRGELSESPLIGT

ARBEJDSLØSHED ELLER SYGDOM KAN OGSÅ RAMME DIG!
INGEN ER SIKKER MERE!
ALLE KAN BLIVE RAMT AF KONTANTHJÆLPSREFORMENS §97A HVOR DU SKAL FORSØRGES AF DIN SAMLEVER.

Vi tror alle arbejdsløshed eller sygdom kun rammer naboen. – DU er også en nabos nabo!

Så er en gruppe borgere ved at stævne staten for brud på Grundloven i forbindelse med gensidig forsørgerpligt.
Dette kan hurtigt blive en af de største sager mod staten, idet den vil få betydning for alle der bliver ramt af sygdom eller arbejdsløshed, eller som allerede er ramt.

Vi vil benytte Facebook, til afsendelse af overordnede informationer, sådan at vi hurtigere kan få fat i jer når vi skal bruge jer. Karakteren af informationer der komme ud offentligt, vil blive vurderet til alles bedste. Der vil altid komme dybere forklaring til søgsmåls deltagerne, da disse skal udrustes godt til retssagen.

Vi gør samtidig opmærksom på at information på Facebook og opslag ikke er bindende svar men blot til at løbene informerer til almen interesse.

ER I MED OS? LIKE OG DEL

Se mere på hjemmesiden:
http://splashurl.com/q3fdpes

Reklamer

LO SVIGTER SINE MEDLEMMER

Som Information skriver: ”LO’s formand afviser at tvinge kommuner og regioner til at indføre arbejdsklausuler og kædeansvar for at forhindre social dumping. Dermed løber Harald Børsting fra LO-aftale, lyder kritikken”.

Eller sagt på en anden måde LO går åbenlys mod sine medlemmers ve og vel og støtter manglende arbejdsklausuler, der sikre arbejdet udføres i forhold til dansk overenskomst og danske forhold, derudover støtter LO åbenbart også social dumpning ved ikke at støtte kædeansvar, så at hovedentreprenøren har ansvaret for underentreprenør også overholder danske regler. Det kan ikke være i LO-medlemmernes interesse, at LO arbejder mod mere social dumpning og løntryk i Danmark.

Det er virkelig på tide at LO-medlemmerne vågner op og går mod deres hovedorganisation. Det er deres arbejdsforhold og lønvilkår LO er ved at undergrave.

Kun ganske få LO-forbunds formænd har været ude med kritik af LO´s svigt. Her blandt andet FOA´s formand Dennis Kristensen, som siger sådan til Information: ”Vi kan ikke leve med, at LO går ud og har en anden holdning – af politiske årsager for at hjælpe regeringen eller hvad det nu skyldes – som går ud over offentlig ansatte LO-medlemmers beskyttelse. Der stopper legen. Vi betaler det samme i kontingent som alle andre, og vi vil behandles ordentlig også af LO’s formand,” siger FOA’s formand, Dennis Kristensen.

http://www.information.dk/492006

SYV SPØRGSMÅL JOURNALISTER IKKE STILLER

Mange gange undre jeg mig over, der er spørgsmål som vi aldrig hører fra en dansk journalist.

Nu har Preben Wilhjelm så stillet de syv spørgsmål i Politiken, som vi aldrig har hørt journalister stille.

Man kan jo så undre sig over den danske presses passivitet i det danske samfunds kernevelfærd. Er det fordi journalisterne er styret fra Folketinget, ikke er selvstændig tænkende eller bare bedrevidende end befolkningen? Jeg ved det ikke, men håber ikke noget af dette er grunden til journalisterne ikke stiller de kritiske spørgsmål

I sit debatindlæg stiller Preben Wilhjelm så disse syv spørgsmål:
1. Hvem har alle pengene til gode?
2. Hvorfor har man skåret security ned uden at røre ved flexibility?
3. Hvorfor indfører man ikke fyringsstop?
4. Hvorfor skal de svageste fratages penge for at motiveres, når det er omvendt for de rige?
5. Hvad ville de store virksomheder gøre uden den offentlige sektor?
6. Hvorfor tæller offentlig produktion som noget negativt?
7. Hvorfor tæller miljøoprydning som noget positivt?

http://politiken.dk/debat/ECE2241839/hvorfor-stiller-journalister-aldrig-disse-syv-spoergsmaal/

BLÅ BOG
Preben Wilhjelm
Wilhjelm (f.1935) dansk venstrefløjspolitiker, jurist og atomfysiker. Han er uddannet i fysik 1964 og var ansat ved Niels Bohr Institutet 1964-69. Han var medlem af Socialistisk Folkeparti fra dets begyndelse. I 1967 var han en af de toneangivende ved sprængningen af SF og dannelsen af Venstresocialisterne; han blev MF i 1975 og udtrådte i 1984 iht. VS’ regler.
Wilhjelm blev lic.jur. i 1991 og var chef for DR’s Dokumentargruppe 1991-95. 1997-2001 var han ekstern lektor på Roskilde Universitetscenters journalistuddannelse.

STØT NEJ TAK TIL GENSIDIG FORSØRGELSESPLIGT MED EN UNDERSKRIFT

Vi tror alle arbejdsløshed eller sygdom kun rammer naboen. – DU er også en nabos nabo!

ARBEJDSLØSHED ELLER SYGDOM KAN OGSÅ RAMME DIG!
INGEN ER SIKKER MERE!
ALLE KAN BLIVE RAMT AF KONTANTHJÆLPSREFOMENS §97A HVOR DU SKAL FORSØRGES AF DIN SAMLEVER.

Vi er ved at stævne staten for brud på Grundlovens § 73 stk 1 i forbindelse med gensidig forsørgerpligt. Støt sagen med din underskrift og hjælp os.
Dette kan hurtigt blive en af de største sager mod staten, idet den vil få betydning for alle der bliver ramt af sygdom eller arbejdsløshed, eller som allerede er ramt. Det kan også blive dig.

STØT OS SKRIV UNDER, LIKE OG DEL
http://splashurl.com/qebwep2

SAG MOD STATEN FOR GRUNDLOVSBRUD

Så er en gruppe borgere ved at stævne staten for brud på Grundloven i forbindelse med gensidig forsørgerpligt.
Dette kan hurtigt blive en af de største sager mod staten, idet den vil få betydning for alle der bliver ramt af sygdom eller arbejdsløshed, eller som allerede er ramt.

Som Christian skriver i facebookopdateringen: ” Om ca. en uge vil sagen være i hænderne hos justitsministeren og så vi er meget tæt på selve retssagen, men allerede nu, bliver flere kommuner stævnet, så nu er det altså offentligt at der kører sag /sager.”

Christian Danvill til blandt andet facebookgruppen ‎Nej Tak til Gensidig Forsørgelsespligt – Kontanthjælpsmodtagere

ALLE VORES KÆRE MEDLEMMER
ENDELIG ENDELIG ENDELIG.!

Sagen er taget ud af støbeform og er på vej til Justitsministeriets bord !
Efter møde med Line Barfod d.d. skal vi gøre opmærksom på følgende:

Om ca. en uge vil sagen være i hænderne hos justitsministeren og så vi er meget tæt på selve retssagen, men allerede nu, bliver flere kommuner stævnet, så nu er det altså offentligt at der kører sag /sager.

Der vil ikke bare være den ene sag som mange har troet, nej der er lagt op til hele 4 sager, i samspil med den egentlige sag.

Disse 4 sager, bliver repræsenteret af 4 parter som også sidder i søgsmålet, og parterne vil få fremsat et udkast, de skal skrive under og sende tilbage til Line Barfod. Dette er formelt imellem Line Barfod og de 4 parter. De øvrige medlemmer vil derfor ikke blive informeret herom.
Samlet set vil alle medlemmer gå under den frie proces på lige fod med hinanden.

ALT vil blive kommunikeret ud af Christian Danvill som i dag har fået den bemyndigelse af Line Barfod, der skal til for at være den der er led mellem søgsmålsmedlemmer og Advokat/jurister i sagen. Det vil være til jeres fordel at der kun er en der har kontakten, således at vi kommer udenom fremtidige misforståelser og forkerte fortolkninger. Line vil udtale sig til Christian fremadrettet.

VORES ARBEJDE NU: Det handler om at holde fokus. Når sagen kommer på bordet, vil der ikke gå længe, inden medier vil forsøge at få vores taletid, nogle er allerede ude med skriveblokken. Det vil være styregruppen, med Christian Danvill i spids, der taler jeres sag udadtil.

En underskriftindsamling vil kunne støtte sagen ca. 600,000 par er samlevende og det kan ramme alle, bare 50.000 underskrifter vil gøre indtryk, siger Line Barfod. Derfor vil vi i styregruppen, oprette en godkendt underskrift indsamling, og vi vil få brug for alle jer medlemmer til at dele OVERALT hvor I kommer. Nærmere info kommer, denne indsamling er IKKE afgørende for at sagen kører, men et godt supplement.

Forvent at vores Facebookgruppe vil styrkes i medlemsantal markant, der vil komme mange nye til, med hver deres forskellige baggrunde. Hold stadig den gode tone, og vær fortsat behjælpelig som I er nu. Der vil være stor fokus på os, da vores gruppe bliver hovedaktør, så fremstå som I gerne vil ses.

Vi vil benytte Facebook, til afsendelse af overordnede informationer, sådan at vi hurtigere kan få fat i jer når vi skal bruge jer. Karakteren af informationer der komme ud offentligt, vil blive vurderet til alles bedste. Der vil altid komme dybere forklaring til søgsmåls deltagerne, da disse skal udrustes godt til retssagen.

Vi gør samtidig opmærksom på at information på Facebook og opslag ikke er bindende svar men blot til at løbene informerer til almen interesse. (også for at beskytte os selv)
Det er os en ære at kunne glæde jer med dette opslag og mane alle til ro.
Hvad siger I så, skal vi få samlet de underskrifter ER I MED OS ? LIKE OG DEL