SLOG I JERES DATTER IHJEL OG SKADER I HENDES SØSTER?

Velkommen på anklagebænken, frikendt af politiet men forsat anklaget af sygehus og læger.

Tænk dig godt om.
Hvad er det bedste, der kan ske for dig? De fleste vil nok sige at blive forældre! Det er der vist ikke den store tvivl om, vel?
Hvad er så det værste, der kunne ske for dig? Der er for mig ingen tvivl om, at det er turen fra kirken til gravstedet med den lille kiste. At man må begrave sit barn. Brat revet væk, kun tilbage i minderne. Jeg kan ikke komme på noget kan være værre.

Camilla og Cliff har prøvet begge dele. Kæmpet for at blive forældre. Endelig, og så tvillinger, to dejlige piger. For kort tid senere, at skulle gå den tunge gang fra kirken til graven med den ene. En hver forældres værste mareridt, der blev til virkelighed.
Jeg kunne ikke komme på noget værre, før jeg læste Cliffs facebookopdatering om de anklager, der nu rettes mod dem fra sygehusets side. Endnu en gang skal forældre bevise deres uskyld, trods gentagende fejl i sundhedsvæsnet hos læger og sygeplejesker. Der er oven i sorgen over at miste den ene datter nu også dømt anklage og kø ved håndvasken.

Deres ene datter dør hjemme efter udskrivelse fra sygehuset, natten til 6 februar i år med vejrtrækningsstop, trods der er blevet bedt om en apnøalarm, der vækker ved vejrtrækningsstop. Alarmen er åbenlys imod lægernes ønske at bruge. Dette ville så, efter min mening kræve at deres datter ikke var blevet udskrevet fra Skejby Sygehus, og sygehuset så havde bemandning til en ”brandvagt”, der kunne sidde vågen på stuen. Intet af dette blev iværksat. Tværtimod blev datteren udskrevet uden en apnøalarm.

Lægen mente til gengæld, efter dødsfaldet, at det var nødvendigt at lade politiet undersøge Camilla og Cliffs hjem samme dag ud fra deres ene datter er død om natten. Men det stopper ikke her. Camilla og Cliff frikendes samme dag af politiet, men anklages stadig af lægerne på Skejby Sygehus for at have forvoldt den ene datters død, og derudover udvides anklagerne til også muligheden for at forvolde skalde på den anden datter, da denne også har haft vejrtrækningsstop. Cliff skriver: ”8-10 marts forsætter beskyldninger på trods af politiet frikendelse. den 10 marts indrømmer Jesper Bjerge at den eneste grund til at vi er her fordi de mener at vi slog vores datter ihjel. og de undersøgelser vores tv B gemmen gik var få at se om vi hade gjort skade på hende.”

Så har du en drøm om at blive forældre, så lev drømmen ud. Men håb, at det bliver et sundt og rask barn du får. Behandlingen af Camilla og Cliff er himmelråbende grotesk, modbydelig, uværdig og modbydelig fra systemets side, uanset hvilke forældre, der bliver anklaget. Jeg kan ikke finde et punkt, hvor der er lyttet til Camilla og Cliff, men måske er det som Cliff skriver i et citat fra personalet: at når man er højtuddannet kan man tillade sig at komme med sådanne anklager mod lavtuddannet som ham og Camilla, der i øvrigt er godt uddannet, med stor menneskelig forståelse.

Er det sådan vi skal og bør behandle forældre, der rammes af den værste tænkelige ting: at miste sit ene barn? Skal læger og andet personale kunne komme med anklager ”bare fordi” de har en højre uddannelse? For mig er svaret klart nej til begge dele. Alle skal behandles med respekt, uanset uddannelsesniveau, også selvom jeg da gødt ved det ikke sker i dagens Danmark. Og fordi man som læge eller andet er højre uddannet, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med man har ret eller for den sags skyld mere empati for andre. Så vil jeg heller behandles af en lavtuddannet med stor empati frem for en universitetuddannet uden nogen form for menneskelig forståelse.

Cliff Jørgensen skriver på sin facebookprofil følgende sammen med sin kone Camilla:
Det her er, hvad vi står i og skal finde os i…. del del del del del…

02-03-2014: Tv B blev indlagt på sygehuset A40 pga. vejrtrækningsstop. Vi er 3 personer, der beder om, at tv A bliver tjekket, men bliver afvist af både læger og sygeplejersker indtil udskrivelsen den 04-03-2014. Her snakker vi med Jesper om apnøalarmer, men bliver kraftigt frarådet dette.
Natten til den 06-03-2014 dør tv a, og vi bliver indlagt på A40 igen. Samme dag er politiet ude i vores hjem, dette fortæller vi til Jesper Bjerg. Han vægler dog at overhøre det og ringer efter dem. Vi får en pæn undskyldning fra politiet, med ordene: “Vi skulle aldrig været kommet”.
Den 07-03-2014 kommer Hanne Nødgaard Christensen og anklager os for, at have slået vores datter ihjel uden yderligere begrundelse. Hun mente samtidig, at vi ikke havde brug for at få en psykolog og vil istedet tilbyde, at det skulle tages op på gruppemødet, om det var en krise vi var i. Samme dag bliver vi frikendt af politiet. Vi fortæller Hanne flere gange, at hun ikke skal have noget med vores datter at gøre længere, dette vælger hun at overhøre. (På et møde den 22-05-2014 spørg vi direkte til Hanne, om vi ikke havde sagt, at hun skulle holde sig fra os og vores datter. Til dette svarer Hanne, “jeg har hørt i ikke synes om mig.” Vi har på dette tidspunkt flere gange over for hende og andre sagt, at hun skal blive væk fra os og vi intet vil have med hende at gøre i dette forløb.)
I dagene fra den 08-03-2014 til 10-03-2014 forsætter beskyldninger på trods af politiet frikendelse. Den 10-03-2014 indrømmer Jesper Bjerge, at den eneste grund til at vi er her, er fordi de mener at vi slog vores datter ihjel. Og at de undersøgelser vores tv B gemmengik var for at se, om vi havde gjort skade på hende.
Den 10-03-2014 og 11-03-2014 skulle der være et møde med ledelsen, men de vælger at udeblive på forledning af Jesper og Hanne.
12-03-2014 bliver vi udskrevet, og beder igen om journalen uden af få den. I perioden op til den 12-03-2014 har tv B haft flere vejrtrækningstop om natten.
Den 17-03-2014 indlæggelse igen. Her mener Jesper, at det er noget der ligger i vores hoveder og der laves ingen undersøgelser men observeres kun. Samtidig kæmper vi igen for at få en apnøalarm. Under denne indlæggelse bliver vi tilbud en ny samtale med ledelsen, men kun 1 person møder op. Hanne får igen besked om, at hun ikke skal have noget med tv b at gøre, og at hun nok skulle trække sig ud af det igen.
Hun er på det tidspunkt stadig overbevist om, at vi har slået vores datter ihjel på trods af, at det modsatte er bevist. Under samme indlæggelse, fortæller vi at Skejby ikke skal have noget med vores datter at gøre, og fremtidig behandlinger skal forgå på et andet sygehus. Det aftales her at alt hvad der skal skrives i journalen, skal aftales med os.
Selvom Jesper under tidligere indlæggelse indrømmer at der er sket fejl, og på trods af alle aftaler der var lavet med Jesper. Så gøre Jesper og Hanne det modsatte og melder ud at obduktionsrapporten er færdig og at dødsårsagen er vuggedød, selvom rapporten ikke er færdiggjort. Pil som tilhører afdelingen ringer til vores praktiserende læge og sundhedsplejerske, samt til vores psykolog og melder, at det er vuggedød og obduktionsrapporten var færdig, selvom den ikke var færdiggjort ifølge den retsmediciner, som skulle lave denne.
Jesper og Pil siger, at der under indlæggelsen er fundet en virus i tv A, men at det ikke var sikker at det var den der var skyld i det, men det kunne man ikke se/eller bekræfte. Han fortæller ligeledes, at de vil have, at der skal stå vuggedød i rapporten, for på den måde vil Camilla ikke blive ligeså ked af det, som hvis det var medfødt. Han fortæller også at dette var aftalen med retsmedicineren. Jeg tager kontakt til både politiet og retsmedicineren, som begge fortæller, at det ikke passer og at obduktionsrapporten ikke er færdig.
Den 30-03-2014 får vi, på trods af flere beskeder om at Skejby ikke skal have noget med vores barn at gøre, en indkalde til et møde. Vi møder op, og her får vi at vide af neoamb. at mødet ikke skal handle om hvad der er sket, men hvordan det går med tv B’s udvikling, og det er vi enig i. De spørg tilslut indtil det, og vi fortæller, at det stadig er det samme og natten for inden har hun haft 8 anfald, og at vi tjekker om det vejertrækning og vækker hende som aftale med Jesper og Pil. Der er ikke noget nyt i forhold til det. På samme møde oplyser vi, at vi stadig holder Skejby ansvarlig for tv A’s død, og at vi planlægger at få hende tjekket i udlandet på et privat hospital.
10 dage efter modtager jeg en opringning fra Skejby, de var kommet i tanke om, at det stadig sker og de godt ville observere hende og vi skal komme mandag. 12-05-2014 spørger jeg indtil, om de kan bruge de observationer der ligger fra A40. Det kunne de ikke, de ville istedet se, hvor lang tid der går fra hun hun stopper med at trækker vejret, til hun bliver blå. Dette uden at de kan stille sikkerhed for vores barn, og komme med en skriftlig anvisning af hvad de ville bruge dette til. (På mødet den 22-05-2014, siger lægerne den er 100% sikker og der vil ikke ske noget. Men inden dette møde har jeg snakket med to andre læger, som ikke er inde i sagen. De siger begge at der er en chance for der kan gå noget galt fx hjerneskade eller i væreste tilfælde død.
Vi sprøg igen om det, da vi kommer derind. Lægen kan ikke svare på det udover, at de ikke tror på hvad vi siger, og heller ikke på hvad der er sket på A40. Vi oplyser at vi takker nej til det de så kalder et “tilbud,” vi skal ikke udsætte vores datter for yderligere fare med risiko for hjerneskade eller død. Da kontakten med Skejby kostede os vores ene datter livet. Vi tager hjem og oplyser igen, at Skejby ikke skal have noget med vores datter at gøre, og at vi vil flyttes til et andet sygehus. Samme dag henter vi journalen efter mail og telefon kontakt med A40. Hvor Jesper’s sekretær siger, at hun har sendt den 2 gange. Sidst hun havde sendt den var midt i marts. Underligt nok ankommer den journal hun havde sendt midt i marts den 10-05-2014. Og det sidste journalnotat på denne er skrevet den 03-05-2014. Da jeg fortæller hende det kan jeg ikke få nogle kommentar.
Den 15-05-2014 modtager vi et opkald fra kommunen, at sygehuset har lavet en underretning om os. Vi finder ud af at det er Hanne og Jesper der står bag underterning. Vi laver et opkald til sygehuset og får kontakt til Hanne, som siger direkte til os, at det er vores skyld at tvilling A døde og vi går og laver skade på tvilling B. Selvom vi er frifundet af politiet, samt Jesper har sagt til os det var en fejl fra deres side, alligevel bliver Hanne ved med at beskylde os for dette.
De skriver at hun ikke fejler noget og at hun er sund og rask, hvilket andre også siger når de ser/undersøger hende. (Ved mødet den 22-05-2014 spørger vi indtil dette, og deres svar er: “At skrive, man ser et sund og rask barn betyder ikke der ikke er noget galt med hende” de kunne ikke forklare, hvorfor man så ikke skriver det i journalen, i stedet for det andet da det jo nemt kan misforståes.
Hanne er forsat indeover sagen, og vi ser det som en chikane at hun bliver ved.
19-05-2014 Ringer Hanne og siger der er sendt en underretning til os med A-post den samme dag, den er lavet den 14-05-2014 men på tros af dette, er den først kommet den 21-05-2014 og på konvolutten står der er den først er sendt den 19-05-2014. Endvidere oplyser Hanne at når man er højt udannet så kan man tillade sig at komme med sådan nogle anklager og chikane om lavt uddannet som Camilla og jeg. Uden nogle form får hjælp nogle steder. og så siger Hanne og Jesper at de ville have tv b ind og lave den test hvor de skal se hvad der sker når hun stopper med at trække vejret, selvom vi havde sagt nej flere gange til dette. Nu siger Hanne, at hun kan tvinge os til dette ved hjælp af kommunnen hvis vi ikke selv melder os til det.

På mødet den 22-05-2014
Fremlægger vi næsten alle beviser vi har omkring det der er sket og den måde de behanlder os på.
Nogen af dem får i her:
-Vi er beskyldt for Lillys død (selvom dette ikke passer)
-De melder at obduktionsrapporten er færdig (selvom den ikke er)
-De ringer til vores læge og melder det er vuggedød (selvom den obduktionsrapporten ikke er færdig)
-Man lover at sende papir, men først efter en mdr. kommer de frem.
-Vi beskyldes for at gøre skade på Lydia (selvom vi ikke gør det. Alle i vores omgangkreds kan sige god for os)
Jamen listen er lang og vi har alt på skrift og bånd, men dette var der ingen der kunne tage ansvar for. Ved dette møde kan man kun svare “hvad der er sket kan jeg ikke svare på men beklager” eller “det var en anden der havde gjort det, hvem ved vi ikke”
Lægerne var dobbelmoralske og sad og prøvede at sweet talk som en anden politikker i saksen. Man forholder så ikke til de ting, der bliver spurgt om med mindre, de kan smøre en masse tykt på, og så undgå at svare direkte, selv på ja nej spørgsmål. Som skrevet længere oppe blev der spurgt direkte til Hanne, om vi ikke havde sagt hun skulle holde sig fra os, og vi ville have et ja eller nej svar. Dette nægter hun efter lidt tid, får hun så lov til at svare “jeg har hørt i ikke kan lide mig” og lige så snart det var sagt så kaster hun bolden tilbage og siger, “Cliff jeg gider heller ikke finde mig i de trusler du kommer med” hvor til jeg svarer, det ikke er trusler, du er meldt alle de steder vi kan melde dig…
Dette kunne jo have været undgået hvis Hanne havde gjort som vi sagde fra starten: HOLD DIG VÆK… Nu er hun meldt, men om der sker noget med hende tror vi næppe. Igen lægerne er gode til at stå i kø for at vaske deres hænder…

Vi beder så om, at kommer over på et andet sygehus, for på den måde man behandler os her kan vi ikke leve med og især ikke vores datter. Vi siger også til dem at vi vil have alle rapporterer og noterer også interne samtaler, så vi har en kopi af dette. Dertil svare man: “ja vi skal nok se om der er noget, vi mangler at få med.” Nej de skal bare aflevere det HELE og hvis det bliver sendt med posten, ja så kommer det jo nok til jul, hvis vi er heldige..
Vi kan derfor ikke anbefalde at man bruger Skejby, hvis man skal have hjælp til sit barn.
Bare fordi vi har taget dem i så mange fejl, (som kan bevises) så vælger de at køre direkte på os og prøver at få os helt ned. Så de undgår man klager i forhold til de fejl der er lavet og som EN person har sagt, at der var sket en fejl fra deres side.
Hjælp os gerne med at Stoppe Skejby, og sætte fokus på hvad vi, som forældre skal finde os i.

DET ER OS SOM FORÆLDRE DER SKAL OPDRAGE VORES BØRN OG IKKE EN LÆGE, SOM IKKE KAN LIDE DIG..
GIV OS VORES FRIHED TILBAGE

(Privatfoto)

Camilla Og Cliff Jørgensen
(privatfoto)

Reklamer

1 thought on “SLOG I JERES DATTER IHJEL OG SKADER I HENDES SØSTER?

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s