TERRORKRIGEN – TREDJE VERDENSKRIG

De fleste af os husker nok 11. september 2001 tydeligt. Vi husker hvor vi var, hvad vi lavede og hvem vi var sammen med. Der var ingen tvivl om at datoen ville blive husket til den dag vi ikke er her mere, særligt da der rullede en hidtil uset aktion over skærmen. Rendyrket ondskab direkte ind i hjem verden over. En aktion som ingen i Hollywood kunne have skrevet, det var den skindbare virkelighed som vendte op og ned på alt.

Hurtigt blev 11. september omtalt som min generations ”mordet på Kennedy dag”, en dag som de fleste, der var voksne i 1960’erne, tydeligt husker. På samme måde vil min generation huske 11. september. Ikke siden anden verdenskrig er USA blevet ramt af et sådan angreb og slet ikke på egen jord. Aldrig før er civile passagerfly blevet brugt på en sådan måde, som selvmordsbomber.

Der er ingen tvivl om, at 11. september 2001 både var afslutningen, starten og gentagelsen på en og samme tid, uanset om det var noget vi ønskede eller ej. Vi blev ikke spurgt.

Jeg ved ikke hvor mange, der lige så tydeligt kan huske hvad de lavede 12. september 2001. jeg sad i et par diskussioner. Noget alene med min overbevisning om konsekvenserne af 11. september. For mig var der ingen tvivl om konsekvenserne og de ville blive lange. 11. september så jeg som afslutningen på den kendte verdensorden og verdensfred vi havde set siden Anden Verdenskrig, med lidt Koldkrig i tiden. Det var også starten på en ny verdensorden og gentagelse af tidligere tiders had, der havde det til fælles at det havde startet to verdenskrige. Ja, jeg så 11. september som startskuddet på Tredje Verdenskrig, ikke mellem nationer men mellem trosretninger. Men nej, jeg skulle jo huske, at verden havde lært af Anden Verdenskrig. Nu havde vi NATO, FN og EU samtidig skulle jeg huske en krig er mellem nationer.

Jo, det er rigtigt verden nok har lært noget siden Anden verdenskrig, spørgsmålet er bare også om mennesket har lært noget. Er vi blevet klogere og er vi virkelig så godt beskyttet mod krig af FN og NATO? For jo EU blev skabt som et politisk samarbejde, et handelssamarbejde for at binde Europas folk sammen i et fredsskabende og fredsbevarende projekt og er ingen fælles militærmagt.

Jeg vil påstå, at vi ikke er beskyttet af FN og NATO mod krig, om ikke andet er det en falsk beskyttelse, da de forskellige nationer ikke engang kan blive enige der. Det så vi jo også op gennem 1990’erne, hvor der i Europa skete etnisk udrensning sted, mens resten af Europa og verden så passivt til i mere end for lang tid, først da man så Anden Verdenskrigs metoder blev brugt, skete der lidt. Altså en falsk beskyttelse fra FN og NATO.

Vi så det også i Irak, hvor det blev brugt kemiske våben fra daværende regimes side mod sine modstandere i eget land og mod sine egne borgere. Først efter 11. september og Saddams regime ikke kunne redegøre for alle sine kemiske våben eller muligheder for produktion, kom der skred i FN, som dog efter min mening, blev kørt rundt om sig selv i Irak. Endelig skred omverden ind og fik hjulpet med at vælte Saddam og hans regime. Indrømmer gerne jeg støttede dette, og gør det stadig, selvom jeg er imod krig og vold. Men vi havde set Saddam bruge sine kemiske våben mod sine egne borgere, mens omverden havde set passivt på.

Men har vi lært noget. Nej, det har vi ikke og som jeg ser det lige nu, så begynder Terrorkrigen nu mere og mere at tage form af Tredje Verdenskrig, og nej ikke mellem nationer, men ideologier og trosretninger. Tredje Verdenskrig fordi ingen kan blive enige om hvordan man bekæmper fjenden, både nationer i øst, vest og nord, syd deltager. Også her spiller FN fallit som beskytter af folk. USA og allierede angriber fjender udenom FN, idet man udmærket ved andre nationer vil nedlægge veto mod disse angrib. Danmark deltager indtil nu med et transportfly i terrorkrigen, men har tidligere deltaget med soldater, luft og landstyrker. Lige nu overvejes det om vi også skal deltage med dansk F16-fly.

Nej jeg støtter på ingen måde terror, krig eller vold. Men vi kan ikke komme udenom at hvis ikke Terrorkrigen er Tredje Verdenskrig, så er det mere end tæt på at blive det.

Lige meget om vi støtter det eller er imod det, kan vi ikke komme udenom at verden i dag ligger i krig, ikke mellem nationer men mellem trosretninger, normer og holdninger. Terrorkrigen som den er døbt. Jeg vil stadig påstå, at 11. september var starten på Den Tredje Verdenskrig, specielt set i lyset af hvordan Terrorkrigen udkæmpes. Neg den er ikke mellem nationer, men mellem flere aktører og regeringer. Vi kan ikke komme udenom, at det var 11. september, der startede den bølge af terror, der siden er set rundt om i verden, enten som en direkte følge eller som en indirekte konsekvens. Det er blevet en krig med aktører fra hele verden og gamle fjender er blevet venner, hvert fald så længe der er en fælles fjende, der er endnu værre. Så kan vi jo altid håbe, fortiden har tændt et lys, og de nye venskaber holder, hvilket næppe er sandsynligt.

Reklamer

MELDTE SIG SYG OG BLEV TRUKKET I KONTANTHJÆLP

Må og kan man blive syg når man er på kontanthjælp og sendt i nyttejob? For som nyttejobber kan man jo blive ramt af sygdom som alle andre. Men svaret er et klart nej, hvis man er bosiddende i Aabenraa Kommune. Her var svaret klart til Pedersen på kontanthjælp: Du skal raskmelde dig igen og ellers stoppes kontanthjælpen, det er reglerne.

Pedersen vil som de fleste andre heller have et arbejde, men er på kontanthjælp og er nu sendt i nyttejob. I mandags var Jesper så uheldig, som mange andre, at vågne med feber og influenzasymptomer. Noget der normalt går over for de fleste med et par dage i sengen og så er man frisk igen. Pedersen gjorde som han havde fået besked på hos Jobcenteret i Aabenraa kommune, nemlig at sygemelde sig på Jobnet, idet han ikke kunne møde op i sit nyttejob. Men ups, ikke nok med Pedersen nu skulle slås med feber, influenzasymptomer, hovedpine og øm krop, så skulle han også lige slås med sagsbehandlere, hvilket ikke lige var med i planen. Pedersen havde jo nøjagtig gjort som vi alle ville, undersøgt hvad man gør ved sygdom. Og svaret var i starten helt klart: sygemeldinger sker på jobnet. Men av, det kostede en dags kontanthjælp og kunne have fået Pedersens kontanthjælp stoppet.

Om eftermiddagen blev Pedersen nemlig kontaktet af sagsbehandleren som kunne oplyse at Aabenraa Kommune havde trukket ham for kontanthjælp i mandags, idet han ikke længere stod til rådighed for arbejdsmarkedet da han var sygemeldt på Jobnet og ville Pedersen ikke have stoppet sin kontanthjælp helt skulle han igen raskmelde sig, hvilket naturligvis skete. Svaret på om ikke det var den rigtige måde Pedersen havde sygemeldt sig på var at det var det ikke og fejlinformation kan ske.

Jo tak, fejlinformation kan ske. Dog bør det aldrig være til ulempe for borgerne eller koste dem deres økonomi, hverken en dag eller permanent. Laver man en fejl og endda står ved de er sket en fejl, bør man i kommunerne også rette fejlen så det ikke har konsekvenser for borgerne. Det er ikke sket for Pedersen, der dog måtte raskmelde sig for igen tirsdag morgen at måtte ringe til sagsbehandleren på Jobcenteret, sagsbehandleren for nyttejob og til sit nyttejobprojekt. Pænt vejledt af sin sagsbehandler har Pedersen nemlig nu fået den vejledning, at man ved første sygedag skal kontakte nyttejobprojektet og på andendagen sagsbehandler på Jobcenter, sagsbehandler for nyttejobprojektet og nyttejobprojektet, altså tre steder som skal orienteres hvis man er kontanthjælpsmodtager i nyttejob i Aabenraa Kommene.

At skulle bruge kræfter på at sygemelde sig tre steder inden for en bestemt tid, ofte med ventetider i telefonen, hænger i min verden slet ikke sammen og er imod alt sund fornuft. Når man i arbejde bliver syg ringer man til sin arbejdsgiver og ved flere sygedage eller gentagende sygdomsforløb kan ens arbejdsgiver bede om en rådighedsattest/lægeerklæring. At kontanthjælpsmodtagere skal ringe flere steder hen virker jo helt ulogisk, med mindre det har et mål, min første tanke var at fastholde en masse papirnusser i arbejde, men tror det lige så meget handler om ”Systemet-Før-Mennesket”-tankegangen, altså at vi som borgere er til for systemets skyld og ikke omvendt. Derved er det også langt, langt, lettere at virke ud fra ”Mistillid-Før-Tillid” til borgerne altså at systemet som udgangspunkt har og viser mistillid til borgerne.

Jeg har naturligvis – med samtykke fra Pedersen – forsøgt, at få oplyst af Aabenraa Kommune om hvordan reglerne for kontanthjælpsmodtagere i nyttejob er og hvorfor Pedersen er blevet trukket i kontanthjælp for mandag, da han har fulgt anvisningen fra sin sagsbehandler, samt hvorfor der skal kontaktes flere steder for sygemeldning samt for logikken i det. Her henviser Aabenraa Kommune til tavshedspligten, allerede inden jeg kunne komme til at tale med en sagsbehandler. Ligeledes henvises der til tavshedspligten, da jeg spørger helt generelt ”hvis man er i nyttejob, hvor skal man så sygemelde sig ved influenza eller omgangssyge”? Her var svaret meget klart at der er tavshedspligt om kommunens borgere og man normalt ikke bliver syg, samt at hvis jeg ønsker yderligere oplysninger skal jeg melde mig ledig i Aabenraa Kommune og søge om kontanthjælp. Så altså ingen svar fra kommunen med mindre man er ledig i Aabenraa Kommune og på kontanthjælp. Nå ja, det var lige det med at fastholde de lokale papirnusser i arbejde.

Jeg har forsøgt at søge den rette vejledning til ”sygdom under nyttejob” dette er ikke muligt, idet der er flere forskellige henvisninger og anbefalinger på officielle sider, lige fra at kontanthjælpsmodtageren kun skal kontakte nyttejobprojektet til at man skal sygemelde sig på Jobnet. Med dette i mente, at der åbenbart ikke er klare retningslinier for kontanthjælpsmodtagerne har jeg kontaktet Beskæftigelsesministeriet og fik følgende svar: Det skal du snakke med din kommune om, dit jobcenter, det er nemlig op til dem.
Ok så, der kan altså være op til 98 forskellige måder at tolke reglerne på alt efter hvor man bor i landet og ikke nok med det, der kan jo skiftes mening fra gang til gang alt efter kommunens og papirnusserens humør, idet der ikke er klare retningslinjer. Det var så den retssikkerhed for kontanthjælpsmodtagere.

RUL REFORMERNE TILBAGE

Den 5. maj talte jeg i Oktober Radio om Folketingets reformer og konsekvenserne. Hør hvorfor reformerne skal rulles tilbage. Blandt andet på grund af de selvmord, der ties ihjel, så at sige, af den danske presse. Selvmord Folketinget var advaret om kunne eller – rettere – ville komme i Danmark.

Lyt til hvorfor reformerne skal rulles tilbage, hvad de gør ved mennesker – for der er mennesker som berøres af Folketingets regnearkpolitik og dets reformiver.

Lyt med fra cirka 4 minutter inde i udsendelsen til cirka 55 minutter inde i udsendelsen. Men lyt også gerne til resten af udsendelsen.

Tak til Dan Schuwendt for god udsendelse og for at ville sætte fokus på et tabubelagt område i dansk politik. Du kan lytte med til Dan og Oktober Radio hver mandag på 95,5 FM og 95,2 Hybridnet eller tjekke udsendelser ud via facebook.

TDC: VI LADER ANDRE KUNDER BETALE DIN REGNING

Er du træt af selv at betale din tårnhøje regning er det nu du skal overveje dit teleselskab og skifte til TDC.

Hos TDC halveres din regning nemlig, hvis du som Odense Kommune er tålmodig nok. Eller sagt på godt dansk så lader du de andre kunder betale halvdelen af din regning. Dét må virkelig kaldes god service som andre mobiludbydere ikke kan stå mål med.

Nu er jeg da heldigvis kun “skuffekunde” hos TDC året ud og må nok erkende en del af Odenses borgmesters mobilregning også havner hos mig. Men så er jeg også ude af TDC.

Nu kunne jeg godt have været blevet ved TDC der dog ikke ønskede at matche et bedre tilbud, når nu jeg skulle skifte nr. Men selvom jeg som TDC-kunde, i bedste Odensestil, kunne se frem til at få halveret mine regninger fremover – nå ja dette tilbud eller hvad man skal kalde det – må vel gælde alle TDCs kunder for der gøres vel ikke kundeforskel hos TDC, valgte jeg at skifte mobiludbyder.

Det betyder jo så åbenbart jeg selv, som hidtil, skal betale min regning, hvilket jeg glædeligt gør. MEN det har også betydet ingen netudfald, bedre netdækning, en for mig ukendt god service, mere data og en mere end halv regning!

Så TDC Callme hvad I vil, for I havde chancen for at beholde mig som kunde hvis I ville. Men dét ønskede I ikke, trods jeg altid har betalt min regning til tiden og ikke ladet jer tørre halvdelen af på resten af jeres kunder, for I skal vel have dækket Odensetabet, ikk’?

Så er du TDC-kunde, så overvej lige om du ønsker at dække tab fra andres regninger.