VINTERTRAFIK: STRØSALT ELLER SALTVANDSOPLØSNING

Så er vinteren over os med glatte fortove og deraf faldulykker, som gerne skulle undgås. Det er kommunens ansvar at holde vejene farbare, men husejernes ansvar at holde fortove og gangarealer farbare forsvarligt. Det gør gerne, at sneen og frosten giver en del af husstanden varmen trods kulden, når skovlen og kosten kommer i gang.

At det ikke er billigt, at holde sne og is væk kan kommunerne jo nok skrive under på. Om ikke andet er pengekassen fleres steder allerede tømt og det er kun i starten af vinteren.

I midten af 90’erne hørte jeg om en landmand, der sparede omkring 75 procent af sit vinterberedskab, og alligevel kunne firmaer hente affald, dyr til slagtning og mælk uden problemer. Løsningen var simpel, han opløste sit strøsalt i vand og spredte det ud på sine vejarealer med god virkning. Derfor forslog han kommunerne at gøre det samme. Hvilket dog aldrig er blevet til noget, nok på grund af det ikke var videnskabeligt testet og krævede nyt udstyr i form af vandspredere.

For kort tid siden læste jeg så om løsningen igen, dog kun til husbehov. Fordi kommunerne ikke vil bruge det, skal det vel ikke afholde os andre fra at bruge det. Men da man ikke altid skal tro på hvad man læser i avisen eller lige skal tage det med en knivspids salt, så skulle det lige afprøves inden jeg gav rådet videre. Nu har jeg så prøvet det af under frost og snestorm, kun med godt resultat og minimal brug af salt.

Fremgangsmåden er simpel:

Et kg fint køkkensalt, da de opløses hurtigst, hældes i en femliters ukrudtssprøjte som derefter fyldes med varmt, ikke kogende, vand. Herefter rystes sprøjten til saltet er opløst. Dette kan gøres på forhånd, så saltvandsopløsningen er klar til brug når sneen og frosten kommer. Lige så snart sprøjten er tømt kan man med fordel lave en ny blanding, som så kan stå klar.

Fortovet og gangarealer fejes grundig med stiv kost og saltvandsopløsningen sprøjtes ud i et jævnt lag med en hård stråle. Derved dækkes alle områder og kommende frost sætter sig ikke fast i islag.

Køkkensalt har en fordel frem for strøsalt. Det virker også ved hård frost, hvor strøsalt ikke virker ved frost under fem frostgrader. Strøsalt smelter gennem islag og lægger sig under isen. Saltvandsopløsningen lægger sig også i et mere jævnt lag, hvilket gør at mindre salt dækker større areal og bliver liggende ovenpå indtil islaget er smeltet væk eller så løst, at det kan fejes væk med en kost.

Hvor strøsalt ofte kun virker i få timer eller gås væk, fordi det sætter sig under sko, så bliver saltvandsopløsning liggende og virker i en meget længere periode, op til flere dage.

image
Fortov fejet og uden salt eller grus.

image
Fortov fejet og med strøsalt.

image
Fortov fejet og med saltvandsopløsning.

Der er jo tydelig forskel på billederne, der er taget efter hinanden med få minutters mellemrum på samme vejstrækning og samme side af vejen.

Reklamer

AKTION MENNESKE I HERNING – HVEM ER VI OG HVORFOR ER VI NØDVENDIGE

Fra aktionsgruppen AKTION MENNESKE I HERNING

AKTION MENNESKE I HERNING er aktionsgruppe som er sprunget ud fra Facebook til gadeplan, da det er på gadeplan vi vil sætte fokus på hvordan særligt ledige, psykisk og fysisk syge, socialt udsatte, hjemløse og ældre mf. behandles i Herning kommune, som udgangspunkt. I Aktion Menneske I Herning erkender vi, at der er en vis økonomi i Herning Kommune men vi mener klart og utvetydigt, at det er et spørgsmål om præstige for politikerne, når byrådets sten-glas-beton-politik og events sættes før kommunes borgere. Det er blandt andet det vi vil oplyse om.

Idéen bag AKTION MENNESKE I HERNING er at rigtig mange sidder i deres lænestol foran en computerskærm, logget ind på et socialt medie, hvor der så gives udtryk for den frustration som der er eller der drøftes at der skal ske noget. Mange gange bliver det ved en masse skriveri og en masse grupper i de sociale medier. Derfor opstod AKTION MENNESKE I HERNING idet vi vil sætte handling, aktioner, bag alt det der drøftes uden der ellers sker så meget mere andet end ved særlige lejligheder. I AKTION MENNESKE I HERNING har vi derfor heller ikke målet om at være størst på nettet men om at være aktive på nettet og ikke mindst på gadeplan.

Vi siger velkommen til alle, der vil være med til at gøre en indsats for mennesket før systemet og flytte debatten ud fra Facebook til gadeplan.

Gennem lovlige, demokratiske og ikke-voldlige aktioner vil AKTION MENNESKE I HERNING sætte fokus, blandt politikere og borgere i kommunen, på de samfundsgrupper gruppen arbejder for. AKTION MENNESKE I HERNING vil arbejde for og oplyse om en mere socialt ansvarlig kommune og samfund, hvor det ikke er de laveste grupper, der får lov til at betale kommunale, og folketings-, fejlbeslutninger.

Der er ingen økonomi i AKTION MENNESKE I HERNING og der er ingen kontingenter forbundet med medlemskab af AKTION MENNESKE I HERNING. Materialer ved aktioner dækkes privat men søges også dækket at donationer fra private, virksomheder eller organisationer. Ingen medlemmer skal tage fri fra arbejde for at deltage. Hvis et medlem selv vælger det, dækker AKTION MENNESKE I HERNING ikke løntab mv.

AKTION MENNESKE I HERNING søger ikke offentlige midler da vi mener pengene kan bruges anderledes til blandt andet andre foreninger som hjælper udsatte, syge, hjemløse mf. Offentlige midler mener vi skal komme borgerne til gode gennem de foreninger som arbejder direkte med borgerne.

Du kan finde AKTION MENNESKE I HERNING følgende steder:

Facebook:

Offentlig sidde

https://www.facebook.com/pages/Aktion-Menneske-I-Herning/1553244074910035?fref=ts

Medlemsgruppen til planlægning, idéer, viden mv.

https://www.facebook.com/groups/532369086906651/?fref=ts

Tvitter: @AMIH_Herning

Kontakt: amih@outlook.dk

sms 41633375.https://www.facebook.com/video.php?v=1605272656373843