BØRNENES PÅVIRKNING AF KONTANTHJÆLPSREFORMEN

Vi ved alle, at de voksne ramt af Gensidig Forsørgelsespligt For Samlevende Kontanthjælpsmodtagere, kontanthjælpsreformen, er blevet påvirket både økonomisk, socialt og psykisk siden reformen trådte i kraft i 2014. Det er også det som har været i fokus i de forskellige debatter, påvirkninger af kontanthjælpsmodtagere og af lønmodtageren. Vi ved, at rigtig mange forhold ikke har overlevet, voksne er gået ned med stress. Dette gælder begge voksne i de ramte forhold. MEN hvordan står det til med børnene?

Ingen steder har jeg kunne finde noget om hvordan børnene er blevet påvirket af kontanthjælpsreformen trods regeringens løfte om at alle ville blive husket, ingen ville blive glemt. Er det ikke det som er ved at ske, at børnene bliver glemt?

Det kan meget let blive børnene som betaler den højeste pris for folketingsflertallets kontanthjælpsreform. Hvis børnene overses, kan jeg på deres vegne, godt frygte vi som samfund står med problemerne om 10-15 år. Problemer med en stor gruppe unge som er børn i dag og som har oplevet et enormt svigt af Folketinget ved at blive overset.

Denne lille undersøgelse på 10 spørgsmål, den første af flere, om hvordan børnene er blevet påvirket af kontanthjælpsreformen er ikke videnskabelig. Den kan dog give et godt tegn på hvordan børnene er blevet påvirket og kunne danne grundlag for en debat med de som betaler den største pris, børnene. Derfor vil resultatet blive brugt til debatter, sendt til SFI Det Nationale Forskningscenter For Veldfærd I Danmark, Rådet For Socialt Udsatte og beskæftigelsesministeren.

Jeg håber at du vil være med til at sprede undersøgelsen og alle forældre i samlevende forhold, kontanthjælpsmodtagere og lønmodtagere, vil være med til at besvarer undersøgelsen. Ikke for min eller jeres egen skyld men for børnenes skyld. Det fortjener de.

Undersøgelsen er anonym og da børn, også søskende, påvirkes forskelligt er det vigtigt I som forældre udfylder et skema for hvert barn så der i hvert skema er fokus på ét barn.
På forhånd tak!

https://www.surveymonkey.com/s/FLDTTDR

image

Reklamer

SVAR PÅ FRI PROCES UDSKUDT OVER ET ÅR

I over et år har samlevende kontanthjælpsmodtagere ventede på at Civilretsstyrelsen får truffet en afgørelse omkring om de i en søgsmålsgruppe kan få friproces i en grundlovssag mod staten og flere kommuner. Noget som kan undre mange, da Civilretsstyrelsen med egne ord har en behandlingstid på et halvt år.

I går kom der så nyt i sagen efter flere journalister havde rejst spørgsmålet om behandlingstiden. Nu forventer Civilretsstyrelsen, at der kan ligge en afgørelse klar i løbet af fem uger, dog uden at love det. Det er nemlig set med Civilretsstyrelsens øjne en kompliceret sag og en principiel sag.

Avisen.dk omtalte ventetiden.
Fra artiklen:
“Over et års ventetid. Så længe har en gruppe på 176 mennesker ventet på svar på, om de får fri proces til en sag mod Staten.
Gruppen mener, at det er i strid med Grundloven, at samlevende er blevet pålagt at forsørge hinanden, hvis den ene kommer på kontanthjælp.
Nu har Civilstyrelsen undskyldt, og lovet dem svar snart.
Men på grund af den lange ventetid, når loven om gensidig forsørgelsespligt for samlevende at blive afskaffet, inden sagen er afgjort.”

At sagen er principiel kan ingen være i tvivl om. Det er ikke hverdagskost, at Civilretsstyrelsen skal træffe sådan afgørelser, tværtimod.
Man kan kun gisne om hvorfor afgørelsen trækker ud, hvilket jeg gjorde i sidste uge på de sociale medier. Ifølge Civilretsstyrelsen er det åbenbart fordi det er en kompliceret sag, hvilket jeg så stiller stort spørgsmålstegn ved. Det kan ikke være så kompliceret, at afgøre om en gruppe borgere må stille staten og flere kommuner for en domstol, medmindre staten og kommunerne ikke har rent mel i posen. Dét vil nemlig komplicere sagen og afgørelsen, at der nu vil kunne stilles retlige tvivl om Folketingets arbejde. En anden ting som kan komplicere sagen og afgørelsen i Civilretsstyrelsen, er den jeg beskrev for en uge siden: nemlig utidig politisk indblanding og dertil er der motiver nok og en nuværende justitsminister med en dobbeltrolle. Jeg siger ikke at det er tilfældet, men jeg synes det lugter ekstremt at efter mit indlæg om politisk dobbeltrolle og pressens bevågenhed sker der sandsynligvis noget i Civilretsstyrelsen.

Hele sagen begyndte under tidligere beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen, som tilfældigt og belejligt nok, blev justitsminister og dermed øverste myndighed for Civilretsstyrelsen og samtidig med afgørelsen træk ud i Civilretsstyrelsen. Måske en række sammentræf, dét ved kun én person eller få personer. Faktum er, at når en afgørelse trækker ud med over det dobbelte af normal behandlingstid, så lugter den.

Fra mit indlæg på de sociale medier:
“Enhver som skal afgøre om andre må få mulighed for at stævne sin chef, skal forholde sig mere end yderst neutral i forhold til sagen. Jeg vil mene, at de fleste vil blive betragtet som inhabile. Her er en sag om brud på grundloven foretaget et folketingsflertal og hvor en instans, Civilretsstyrelsen, under Folketinget, skal træffe sådan en afgørelse, som ligger klar.”
samt:
“Jeg skal ikke sige om Civilretsstyrelsen er inhabil i sager mod Staten eller i sager med folketingsflertal. Men jeg finder det ikke retssikkert og uproblematisk at en styrelse under landet ledelse skal træffe sådan en afgørelse.”

Om sagen er for kompliceret til at Civilretsstyrelsen har kunne træffe en hurtig afgørelse tillader jeg mig at tvivle om, da spørgsmålet ikke er så svært, faktisk simpelt, må en gruppe borgere se regeringen og Folketinget efter ved en domstol, udfra borgerne mener grundloven er brudt? Et simpelt ja/nej-spørgsmål, hvis regeringen eller Folketinget ikke har noget at skjule.

http://www.avisen.dk/retssag-om-kaerestepenge-forsinket-et-aar_321741.aspx

DANMARKS SOCIALE EKSPERIMENT ER PRØVET I NEW ZEALAND

Danmark er i gang med et stort socialt eksperiment delt i indtil nu tre faser: dagpengereformen, reformen af fleksjob og førtidspension o kontanthjælpsreformen. Dette velvidende at det ikke virker, for det er afprøvet med katastrofe til følge for borgerne. Når politikerne så prøver at sælge reformerne som en bedring, er der altså tale om Danmarks historiens største løgn. Vi har set Det Danmark Du Kender fra Socialdemokratiets side, og Det Danmark De Ikke Ønsker At Vedkende Sig med reformerne.

Når nu du har hørt de forskellige politikers 1. maj-taler, vil jeg opfordre dig til også lige at bruge 36 min på at se Eksperimentet om New Zealand. For den vej som de fleste af folketingets medlemmer ønsker Danmark i, den neonliberale, er blevet afprøvet med mere end alvorlige konsekvenser for befolkningen. Det er den vej danske politikere ønsker Danmark i. Og den vej er faktisk ikke køn, mere end direkte grim, endda så grim at selv New Zealand prøver at gemme konsekvenserne væk.

Følgende citater er fra borgere  New Zealand om det sociale eksperiment landet gennemgik og som det nu kæmper med at få rettet op på. Tænk over om det er citater, der kunne komme fra danskere inden for få år. For det bliver Det Danmark Ingen Vil Kunne Kende.
”Vi havde en vellykket velfærdsstat i New Zealand. Nu har vi det stik modsatte”.
”Jeg troede aldrig, at jeg skulle hører mine børn sige: mor vi er fattige.”
”Indimellem kan forældre ikke engang brødføde deres børn”.
”Boligpolitikken har forstærket fattigdommen under forandringerne”.
”Sommetider bliver de nød til at deles om en inhalator”.
”Man frygtede en privatisering af sundhedssektoren”.
”Men at drive det som en forretning, der skal skabe fortjeneste, det går ikke”.
”Hvad angår hospitalsvæsnet er det tydeligt, at det er en fiasko”.
”regeringen solgte altså ikke stedet men gjorde det til et selskab. Att gøre det til et selskab er første skridt mod privatisering”.
”Man gennemfører ikke et projekt uden at se på tidligere erfaringer. Etisk set er det umoralsk at gøre folkesundhed til en varer”.
”Man kan da ikke profitere på folks sygdom”.
”Det er næsten en opfordring til at holde folk syge for profittens skyld”.
”Rent etisk er det modbydeligt.”
”Loven blev fremstillet som om vi fik større frihed”.
”Men på grund af vores stolthed er det ikke synligt”

Dette er alt sammen udsagn fra New Zealand om alle de forskellige sektorer et samfund bygger på og mange af de udsagn kunne allerede nu komme fra danskere om Danmark. Forsætter vores politikere deres sociale eksperiment i Danmark, pænt pakket ind i løgne om frihed, social sikkerhed og andet i den stil, så bliver Danmark det næste New Zealand. Et Danmark jeg ikke ønsker eller ønsker at komme til at kende.

Helle Thorning mente at Socialdemokraternes kampagne ”Det Danmark Du Kender” var genial, men viste hurtigt, at partiet faktisk kun kender meget lidt til hverdagens Danmark. Lars Løkke kalder Venstre for Danmarks sande arbejderparti. Helt ærligt kære politikere, hold jer fra det I ikke aner noget om, altså Helle, Lars og andre i Folketinget: Hold jer til politik, politikerleden er stigende, hvis ikke I kan se det og I har selv ansvaret ved at kaste med sten i eget glashus. Vælgerne vil have realt politik så sociale eksperimenter som New Zealand undgås i Danmark.

#FV15 #Demokrati #Fagbevægelsen #LO #SocialSikkerhed #dkpol #dksocial