Christian om nye arbejdskrav: Det er bondefangeri – Avisen.dk

Christian Danvill tager bladet fra munden i avisen.dk og kalder 225-timerreglen for bondefangeri og hvor har han ret.

Fra artiklen
Og lovgivningen om 225-timers reglen og feriereglerne – den kalder Christian Danvill altså for bondefangeri.

– Det er lovgivning, men en skjult dagsorden, der fange en på den forkerte fod, lige meget hvad man gør. Det er tarveligt, siger han.

For hvis man én måned tjener over 15.000 kroner for at oparbejde de 225 timer, man mindst skal skaffe for at beholde kontanthjælpen, betyder det, at der går et år, inden man igen har ret til at holde ferie.

http://www.avisen.dk/christian-om-nye-arbejdskrav-det-er-bondefangeri_381624.aspx

Reklamer

FAGBEVÆGELSEN VIL IKKE MEDLEMMERNES VILKÅR.

image

Dét hersker der faktisk ikke tvivl om efter FOA har måtte konstatere at andre fagforbund mener tiden ikke er inde til en demonstration for bedre forhold for de ansatte.

Hvornår er tiden så inde? Hvornår er tiden så den rigtige? Hvis man spørger bredt nok er den det aldrig.

Det var den heller ikke sidste år i Herning for brugere og pårørende i psykiatrien. Trods det faktum blev det umulige muligt på kun ti dage i tæt samarbejde mellem flere.

At fagbevægelsen ikke finder tiden er inde til at kæmpe for de ansattes vilkår, kan jeg kun betragte som LO-FAGBEVÆGELSENS HIDTIL STØRSTE FALLITERKLÆRING for en fagbevægelse som ikke vil deres medlemmer har ingen eksistensberettigelse!

At fagbevægelsen ikke vil bakke op om FOA og en demonstration for de ansatte har jeg skrevet en kommentar om på facebook til FOAs forbundsformand:

Kære alle. Tiden er aldrig inde hvis man spørger rundt omkring. Tiden var heller ikke “lige inde” sidste år for psykiatrien i Herning kommune.

Trods det fik vi den største demonstration mod sammenlægninger, besparelser og derved forringet vilkår for brugere, pårørende og ikke mindst de ansatte, som kommunen har set siden FOAs demonstration i 2008 selvom det var regn. Resultatet af debatindlæg, høringssvar og demo var besparelser via sammenlægninger blev taget af bordet. Det på blot ti dage i tæt samarbejde mellem BEDRE PSYKIATRI, SIND, brugere og pårørende i psykiatrien.

Jeg vil sige det sådan, tiden er altid inde hvis man har en sag at kæmpe for, og dét er der her!

Kære Dennis måske FOA skulle tænke utraditionelt og inddrage brugere og pårørende og dén vej prøve at få gang i noget. Jo ringere vilkår brugerne har, jo større pres er der på de pårørende og jo dårligere vilkår har de ansatte. I Herning er vi stadige opmærksomme på vilkårene for alle tre led og stadig klar til kamp.

AFGIFT PÅ AKTIVITETER UNDER DYNEN FJERNET

At Danmark er et land, hvor der til stadighed kommer nye afgifter passer ikke helt. Således forsvandt samlevende kontanthjælpsmodtageres afgift for “aktiviteter under dynen” ved årsskiftet. Afgiften, kaldet Gensidig Forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere blev i 2013 fremlagt af daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og vedtaget af et folketingsflertal, selv af partiet som var modstander af afgiften, Dansk Folkeparti. Eneste parti som hele vejen igennem har været modstander og som har stemt imod at pålægge samlevende kontanthjælpsmodtagere en afgift for “aktiviteter under dynen” har været Enhedslisten og det er da også det parti som med finansloven for 2015 fik fjernet afgiften igen.

At Gensidig Forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere fra starten ikke havde noget med forsørgerpligt at gøre men var en rendyrket afgift for kontanthjælpsmodtageres “aktiviteter under dynen” er der ingen tvivl om, da de politiske mål for Gensidig Forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere fra vedtagelsen har været uopnåelige. De politiske mål var at få færre kontanthjælpsmodtagere, flere i arbejde og sidestille livsformerne ægteskab og samlevende. Dette til trods for, at kommunerne i årtier har fastholdt kronisk syge på fejlplaceret kontanthjælp uden udsigt til afklaring. Mange af disse kroniske syge er i stedet nu, fejlplaceret, på udsigtsløse ressourceforløb og mange uden udsigt til afklaring i de nærmeste år. Mange af de kroniske syge sendes i afklaring i arbejdsprøvening med en seng til rådighed, det nye danske ord “sengepraktik” som er ved at blive hverdagskost for kronisk syge. Stort set ingen er kommet i arbejde, derimod er 37 døde i 2015 mens de blev fastholdt på udsigtsløs afklaring. Flere forhold er blevet opløst og rigtig mange børn har vist tegn på stress, de børn Mette Frederiksen sagde ikke ville blive berørt.

image

At Gensidig Forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere fra starten var ment som en afgift på kontanthjælpsmodtageres “aktiviteter under dynen” viste kommunernes dyneløfteri allerede fra sommeren 2013 til december 2015. Både kontanthjælpsmodtagere og deres samlevende lønmodtagere skulle således besvarer spørgsmål fra kommunerne om alt fra praktiske ting i hjemmet til private og personlige emner. Spørgsmål som selv byrådsmedlemmer ikke har ønsket at besvarer, da det, i Herning Kommune, var af yderst private karakter. Kun ét parti har taget afstand fra kommunernes dyneløfteri, Enhedslisten.

Spørgsmålene, som skulle besvares, var, i Herning Kommune, af en sådan karakter, at der kun kan være tale om nærmest fysisk dyneløfteri hos kommunens kontanthjælpsmodtagere og deres kærester. Blandt andet blev begge parter spurgt om fælles økonomi, fælles indkøb, fælles rengøring, fælles indbo, fælles børn, fælles madlavning og andre praktiske ting i deres dagligdag, derudover var der spørgsmål om “andet som kunne gøre forholdet af ægteskabslignende karakter” eller skrevet mere direkte når alt praktisk var udtømt “har I aktiviteter under dynen”, ét spørgsmål som ikke ét eneste medlem af Herning Byråd selv har ønsket at besvarer og som jeg også stillede daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, der dog besværede min mail med en blokering, hvilket jo er svar nok i sig selv. Dermed er alt tvivl om at Gensidig Forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere aldrig har haft noget med forsørgerpligt at gøre fejet af bordet, og derfor har der hele tiden været tale om en afgift på kontanthjælpsmodtageres “aktiviteter under dynen”, i modsatte fald har både daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og byrådsmedlemmerne i Herning fra SF til Dansk Folkeparti jo haft mulighed for at gøre som Enhedslisten og tage afstand fra kommunernes dyneløfteri, herunder Herning Kommune. Et dyneløfteri som udover krænkelse af privatlivets fred også tangere direkte sexchikane, hvilket Herning Kommune ikke er ene om.

Heldigvis er afgiften for kontanthjælpsmodtageres aktiviteter under dynen, nu fjernet med Enhedslistens finanslovaftale for 2015. Så nu kan en hver kontanthjælpsmodtagere igen finde en kæreste uden at skulle stå til regnskab over for sin kommune om hvad der sker under dynen.

Til gengæld bør en hver lokal politiker lige fra SF til DF, med respekt for sig selv og sine borgere, give kontanthjælpsmodtagere og deres kærester en undskyldning for unødig dyneløfteri og krænkelse af privatlivets fred.

DANSKERE PÅ DØDSGANGEN

Uden vi tænker mere over det sidder der en række danskere på dødsgangen – i Danmark. Og jo vi har dødsstraf i Danmark, endda hvor eneste forbrydelse er at man har haft den forkerte mor og/eller far og der derfor kan være tvivl om ens oprindelse eller man har fået den forkerte opvækst.

Tænk hvis det var mennesker jeg skrev sådan om, så skulle jeg nok få at vide hvor jeg hørte til. Nu er det “bare” menneskets bedste ven og for mange en del af familien, hunden og hundeloven! Der sidder nemlig rigtig mange danske hunde på dødsgangen i Danmark fordi de enten har den forkerte mor eller far eller bare har fået den forkerte opvækst. Er det hundens skyld?

Det er rigtigt, at mange hunde kan se og virke voldsomme, faktisk uanset race, men det tager hundeloven ikke varer på. Hundeloven er en racelov, tænkt hvis den slags love igen blev indført for mennesker.

Og jo, der er hunde som bider, oftest i selvforsvar. Hvem ville ikke bide hvis man blev slået eller sparket og det er eneste forsvar man har? Ja, ja, der er også hunde som bider fordi de har fået den forkerte opvækst. Er det hundens skyld? Nej, visse mennesker egner sig ikke til at have ansvaret for en hund, og de er straffri, for det er hunden som straffes med en tur på dødsgangen! Tænk hvis det var ejeren vi valgte at aflive!

Vi straffer jo heller ikke våbenproducenterne for at lave våben som dråber. Næ vi køber våbnene, trods vi ved mennesker vil blive slået ihjel. Ligesom vi jo heller ikke straffer bilproducenterne fordi de laver biler som kan kører for stærkt eller slå ihjel ved ulykker. Noget vi ville finde absurd. Modsat er det med hundeloven, der er det hunden som straffes, med sit liv, og gerne efter lang tid, år, på dødsgangen. Altså er hundeloven sat sammen på en måde, vi i andre sammenhæng ville finde absurd.

I mine øjne er hundeloven enten absurd skruet sammen og direkte overflødige. Absurd skruet sammen, da den tager udgangspunkt i race og ikke adfærd og direkte overflødig da vi har våbenloven og straffeloven. Det bør ikke være hunden som straffes men ejeren. Lidt på samme måde vi straffer en bevæbnet overfaldsmand, hvor vi jo ikke straffer våbenproducenten men gerningsmanden. Mennesker som ikke forstår ansvaret ved at have hund, eller hunden på den ene eller anden måde bruges som våben bør, i mine øjne, straffes som en bevæbnet gerningsmand uanset om offeret er et andet menneske eller et andet dyr.

Med hundeloven kan en gerningsmand fralægge sig ethvert ansvar for sin gerning og bagefter anskaffe sig en ny hund.

Modsat kan ejere som forstår sit ansvar, hvor hundens eneste forbrydelse, er den har en forkert mor eller far og ellers er en del af en familie, ikke bare anskaffe sig en ny hund og opleve samme glæde. Men hunden kommer på dødsgangen, af racerene grunde.

(Tak til Ninja for lån af privatfoto og for at stå model – Ninja er fuld lovlig og en blid hund)

image

RETTEN MÅ IKKE – HERNING KOMMUNE MÅ GODT

image

Når domstolene sender personfølsomme oplysninger ud til andre personer er fanden løs i Laksegade.

Når Herning Kommune sender personfølsomme oplysninger ud til andre personer er det, selv med Ankestyrelsens ord, en uheldig fejl.

Jeg troede, at personfølsomme oplysninger var personfølsomme uanset hvem som sender dem forkert ud.

Lov er vel lov uanset om man er kommune eller retssystem. En lovovertrædelse er vel en lovovertrædelse, uanset om man er kommune eller retssystem.

http://www.tvmidtvest.dk/indhold/mf%E2%80%99ere-vil-have-redegoerelse-om-brevkaos