KÆRE FOA

image

Så kom da ud af LO…
LO vil hverken jer eller jeres medlemmer.

Med LOs aftale med DA har Lizette og LO valgt side med arbejdsgiverne og løndumpning til jeres medlemmer.

Faktisk vil jeg anbefale ALLE at forlade deres LO-forbund og være social ansvarlige med deres kollegaer og med flygtninge.

Så kære FOA, hvor længe vil I lade LO pisse på jer og jeres medlemmer.
Alle LO-medlemmer hvor længe vil I betale for at få forringet jeres egne forhold? Hvor længe vil I betale for forringelser for kollegaer? Det kaldes ikke solidaritet men penge ud af vinduet.

VÅGN OP OG FORLAD LO

http://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/lo-sammenhold-slaar-spraekker-efter-trepartsalliance-med-da#.VuVKHTlgZw0.facebook

Reklamer

LO ER DANMARKS ENESTE GULE FAGFORBUND

image

Hvis nogen er i tvivl om hvorfor jeg forlod LO, så tjek lige deres sidste aftale med DA uden om KL.

Danmark har fået løndumpning med LOs velsignelse. Nu kan danske virksomheder og kommuner presse ansattes løn ned på 49 kr/timen.

Virkelig solidarisk over for medlemmerne fra LOs side. Syntes I ikke…? LO er snart mere blå end Løkke nogensinde kan drømme om at blive.

Hvis ansatte tror LO kæmper deres kamp og slås deres sag, skal man dælme være stærk i troen. LO har nu bevist, at de ene og alene tænker på deres egen bagdel og ikke på medlemmerne.

LO er og bliver Danmarks eneste gule fagforbund!

DANSK USA-COPYCAT

image

Når et flertal i Folketinget beslutter sig for kontanthjælpsloftet beslutter de sig samtidig for at øge antallet af hjemløse i Danmark.

Man kan ikke fjerne hjælp uden at svække velfærden, og man kan ikke fjerne økonomien for syge, handicappede, ledige med flere og tro deres økonomi forbliver uæn
dret, altså med mindre man er politiker.

Det er ingen hemmelighed at kontanthjælpen i mange kommuner er brugt til at fejlplacere syge på en passiv ydelse. Derved ved man også at omkring 75 pct af kontanthjælpsmodtagere ikke er jobparate på grund af sygdom af den ene eller anden slags.

Når folketingsflertallet fjerner fejlplaceret menneskers økonomi, fjerner politikerne også deres eksistensgrundlag. Der vil ikke være råd til behandling, medicin, lys, vand, varme eller husleje. Derved stemmer folketingsflertallet også for en stigning i antallet af hjemløse.

Dog tænkes der kreativt i kommunerne, containerboliger, områder som vil minde om slum som set i fx USA. Lillebror Danmark laver en USA-copycat så at sige. Nu er USA jo ikke ligefrem kendt for en god velfærd, og det er Danmark heller ikke længere.

AFGIFT PÅ AKTIVITETER UNDER DYNEN FJERNET

At Danmark er et land, hvor der til stadighed kommer nye afgifter passer ikke helt. Således forsvandt samlevende kontanthjælpsmodtageres afgift for “aktiviteter under dynen” ved årsskiftet. Afgiften, kaldet Gensidig Forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere blev i 2013 fremlagt af daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og vedtaget af et folketingsflertal, selv af partiet som var modstander af afgiften, Dansk Folkeparti. Eneste parti som hele vejen igennem har været modstander og som har stemt imod at pålægge samlevende kontanthjælpsmodtagere en afgift for “aktiviteter under dynen” har været Enhedslisten og det er da også det parti som med finansloven for 2015 fik fjernet afgiften igen.

At Gensidig Forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere fra starten ikke havde noget med forsørgerpligt at gøre men var en rendyrket afgift for kontanthjælpsmodtageres “aktiviteter under dynen” er der ingen tvivl om, da de politiske mål for Gensidig Forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere fra vedtagelsen har været uopnåelige. De politiske mål var at få færre kontanthjælpsmodtagere, flere i arbejde og sidestille livsformerne ægteskab og samlevende. Dette til trods for, at kommunerne i årtier har fastholdt kronisk syge på fejlplaceret kontanthjælp uden udsigt til afklaring. Mange af disse kroniske syge er i stedet nu, fejlplaceret, på udsigtsløse ressourceforløb og mange uden udsigt til afklaring i de nærmeste år. Mange af de kroniske syge sendes i afklaring i arbejdsprøvening med en seng til rådighed, det nye danske ord “sengepraktik” som er ved at blive hverdagskost for kronisk syge. Stort set ingen er kommet i arbejde, derimod er 37 døde i 2015 mens de blev fastholdt på udsigtsløs afklaring. Flere forhold er blevet opløst og rigtig mange børn har vist tegn på stress, de børn Mette Frederiksen sagde ikke ville blive berørt.

image

At Gensidig Forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere fra starten var ment som en afgift på kontanthjælpsmodtageres “aktiviteter under dynen” viste kommunernes dyneløfteri allerede fra sommeren 2013 til december 2015. Både kontanthjælpsmodtagere og deres samlevende lønmodtagere skulle således besvarer spørgsmål fra kommunerne om alt fra praktiske ting i hjemmet til private og personlige emner. Spørgsmål som selv byrådsmedlemmer ikke har ønsket at besvarer, da det, i Herning Kommune, var af yderst private karakter. Kun ét parti har taget afstand fra kommunernes dyneløfteri, Enhedslisten.

Spørgsmålene, som skulle besvares, var, i Herning Kommune, af en sådan karakter, at der kun kan være tale om nærmest fysisk dyneløfteri hos kommunens kontanthjælpsmodtagere og deres kærester. Blandt andet blev begge parter spurgt om fælles økonomi, fælles indkøb, fælles rengøring, fælles indbo, fælles børn, fælles madlavning og andre praktiske ting i deres dagligdag, derudover var der spørgsmål om “andet som kunne gøre forholdet af ægteskabslignende karakter” eller skrevet mere direkte når alt praktisk var udtømt “har I aktiviteter under dynen”, ét spørgsmål som ikke ét eneste medlem af Herning Byråd selv har ønsket at besvarer og som jeg også stillede daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, der dog besværede min mail med en blokering, hvilket jo er svar nok i sig selv. Dermed er alt tvivl om at Gensidig Forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere aldrig har haft noget med forsørgerpligt at gøre fejet af bordet, og derfor har der hele tiden været tale om en afgift på kontanthjælpsmodtageres “aktiviteter under dynen”, i modsatte fald har både daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og byrådsmedlemmerne i Herning fra SF til Dansk Folkeparti jo haft mulighed for at gøre som Enhedslisten og tage afstand fra kommunernes dyneløfteri, herunder Herning Kommune. Et dyneløfteri som udover krænkelse af privatlivets fred også tangere direkte sexchikane, hvilket Herning Kommune ikke er ene om.

Heldigvis er afgiften for kontanthjælpsmodtageres aktiviteter under dynen, nu fjernet med Enhedslistens finanslovaftale for 2015. Så nu kan en hver kontanthjælpsmodtagere igen finde en kæreste uden at skulle stå til regnskab over for sin kommune om hvad der sker under dynen.

Til gengæld bør en hver lokal politiker lige fra SF til DF, med respekt for sig selv og sine borgere, give kontanthjælpsmodtagere og deres kærester en undskyldning for unødig dyneløfteri og krænkelse af privatlivets fred.

DANSKERE PÅ DØDSGANGEN

Uden vi tænker mere over det sidder der en række danskere på dødsgangen – i Danmark. Og jo vi har dødsstraf i Danmark, endda hvor eneste forbrydelse er at man har haft den forkerte mor og/eller far og der derfor kan være tvivl om ens oprindelse eller man har fået den forkerte opvækst.

Tænk hvis det var mennesker jeg skrev sådan om, så skulle jeg nok få at vide hvor jeg hørte til. Nu er det “bare” menneskets bedste ven og for mange en del af familien, hunden og hundeloven! Der sidder nemlig rigtig mange danske hunde på dødsgangen i Danmark fordi de enten har den forkerte mor eller far eller bare har fået den forkerte opvækst. Er det hundens skyld?

Det er rigtigt, at mange hunde kan se og virke voldsomme, faktisk uanset race, men det tager hundeloven ikke varer på. Hundeloven er en racelov, tænkt hvis den slags love igen blev indført for mennesker.

Og jo, der er hunde som bider, oftest i selvforsvar. Hvem ville ikke bide hvis man blev slået eller sparket og det er eneste forsvar man har? Ja, ja, der er også hunde som bider fordi de har fået den forkerte opvækst. Er det hundens skyld? Nej, visse mennesker egner sig ikke til at have ansvaret for en hund, og de er straffri, for det er hunden som straffes med en tur på dødsgangen! Tænk hvis det var ejeren vi valgte at aflive!

Vi straffer jo heller ikke våbenproducenterne for at lave våben som dråber. Næ vi køber våbnene, trods vi ved mennesker vil blive slået ihjel. Ligesom vi jo heller ikke straffer bilproducenterne fordi de laver biler som kan kører for stærkt eller slå ihjel ved ulykker. Noget vi ville finde absurd. Modsat er det med hundeloven, der er det hunden som straffes, med sit liv, og gerne efter lang tid, år, på dødsgangen. Altså er hundeloven sat sammen på en måde, vi i andre sammenhæng ville finde absurd.

I mine øjne er hundeloven enten absurd skruet sammen og direkte overflødige. Absurd skruet sammen, da den tager udgangspunkt i race og ikke adfærd og direkte overflødig da vi har våbenloven og straffeloven. Det bør ikke være hunden som straffes men ejeren. Lidt på samme måde vi straffer en bevæbnet overfaldsmand, hvor vi jo ikke straffer våbenproducenten men gerningsmanden. Mennesker som ikke forstår ansvaret ved at have hund, eller hunden på den ene eller anden måde bruges som våben bør, i mine øjne, straffes som en bevæbnet gerningsmand uanset om offeret er et andet menneske eller et andet dyr.

Med hundeloven kan en gerningsmand fralægge sig ethvert ansvar for sin gerning og bagefter anskaffe sig en ny hund.

Modsat kan ejere som forstår sit ansvar, hvor hundens eneste forbrydelse, er den har en forkert mor eller far og ellers er en del af en familie, ikke bare anskaffe sig en ny hund og opleve samme glæde. Men hunden kommer på dødsgangen, af racerene grunde.

(Tak til Ninja for lån af privatfoto og for at stå model – Ninja er fuld lovlig og en blid hund)

image