Christian om nye arbejdskrav: Det er bondefangeri – Avisen.dk

Christian Danvill tager bladet fra munden i avisen.dk og kalder 225-timerreglen for bondefangeri og hvor har han ret.

Fra artiklen
Og lovgivningen om 225-timers reglen og feriereglerne – den kalder Christian Danvill altså for bondefangeri.

– Det er lovgivning, men en skjult dagsorden, der fange en på den forkerte fod, lige meget hvad man gør. Det er tarveligt, siger han.

For hvis man én måned tjener over 15.000 kroner for at oparbejde de 225 timer, man mindst skal skaffe for at beholde kontanthjælpen, betyder det, at der går et år, inden man igen har ret til at holde ferie.

http://www.avisen.dk/christian-om-nye-arbejdskrav-det-er-bondefangeri_381624.aspx

Reklamer

BØRNENES PÅVIRKNING AF KONTANTHJÆLPSREFORMEN

Vi ved alle, at de voksne ramt af Gensidig Forsørgelsespligt For Samlevende Kontanthjælpsmodtagere, kontanthjælpsreformen, er blevet påvirket både økonomisk, socialt og psykisk siden reformen trådte i kraft i 2014. Det er også det som har været i fokus i de forskellige debatter, påvirkninger af kontanthjælpsmodtagere og af lønmodtageren. Vi ved, at rigtig mange forhold ikke har overlevet, voksne er gået ned med stress. Dette gælder begge voksne i de ramte forhold. MEN hvordan står det til med børnene?

Ingen steder har jeg kunne finde noget om hvordan børnene er blevet påvirket af kontanthjælpsreformen trods regeringens løfte om at alle ville blive husket, ingen ville blive glemt. Er det ikke det som er ved at ske, at børnene bliver glemt?

Det kan meget let blive børnene som betaler den højeste pris for folketingsflertallets kontanthjælpsreform. Hvis børnene overses, kan jeg på deres vegne, godt frygte vi som samfund står med problemerne om 10-15 år. Problemer med en stor gruppe unge som er børn i dag og som har oplevet et enormt svigt af Folketinget ved at blive overset.

Denne lille undersøgelse på 10 spørgsmål, den første af flere, om hvordan børnene er blevet påvirket af kontanthjælpsreformen er ikke videnskabelig. Den kan dog give et godt tegn på hvordan børnene er blevet påvirket og kunne danne grundlag for en debat med de som betaler den største pris, børnene. Derfor vil resultatet blive brugt til debatter, sendt til SFI Det Nationale Forskningscenter For Veldfærd I Danmark, Rådet For Socialt Udsatte og beskæftigelsesministeren.

Jeg håber at du vil være med til at sprede undersøgelsen og alle forældre i samlevende forhold, kontanthjælpsmodtagere og lønmodtagere, vil være med til at besvarer undersøgelsen. Ikke for min eller jeres egen skyld men for børnenes skyld. Det fortjener de.

Undersøgelsen er anonym og da børn, også søskende, påvirkes forskelligt er det vigtigt I som forældre udfylder et skema for hvert barn så der i hvert skema er fokus på ét barn.
På forhånd tak!

https://www.surveymonkey.com/s/FLDTTDR

image

AKTION MENNESKE I HERNING – HVEM ER VI OG HVORFOR ER VI NØDVENDIGE

Fra aktionsgruppen AKTION MENNESKE I HERNING

AKTION MENNESKE I HERNING er aktionsgruppe som er sprunget ud fra Facebook til gadeplan, da det er på gadeplan vi vil sætte fokus på hvordan særligt ledige, psykisk og fysisk syge, socialt udsatte, hjemløse og ældre mf. behandles i Herning kommune, som udgangspunkt. I Aktion Menneske I Herning erkender vi, at der er en vis økonomi i Herning Kommune men vi mener klart og utvetydigt, at det er et spørgsmål om præstige for politikerne, når byrådets sten-glas-beton-politik og events sættes før kommunes borgere. Det er blandt andet det vi vil oplyse om.

Idéen bag AKTION MENNESKE I HERNING er at rigtig mange sidder i deres lænestol foran en computerskærm, logget ind på et socialt medie, hvor der så gives udtryk for den frustration som der er eller der drøftes at der skal ske noget. Mange gange bliver det ved en masse skriveri og en masse grupper i de sociale medier. Derfor opstod AKTION MENNESKE I HERNING idet vi vil sætte handling, aktioner, bag alt det der drøftes uden der ellers sker så meget mere andet end ved særlige lejligheder. I AKTION MENNESKE I HERNING har vi derfor heller ikke målet om at være størst på nettet men om at være aktive på nettet og ikke mindst på gadeplan.

Vi siger velkommen til alle, der vil være med til at gøre en indsats for mennesket før systemet og flytte debatten ud fra Facebook til gadeplan.

Gennem lovlige, demokratiske og ikke-voldlige aktioner vil AKTION MENNESKE I HERNING sætte fokus, blandt politikere og borgere i kommunen, på de samfundsgrupper gruppen arbejder for. AKTION MENNESKE I HERNING vil arbejde for og oplyse om en mere socialt ansvarlig kommune og samfund, hvor det ikke er de laveste grupper, der får lov til at betale kommunale, og folketings-, fejlbeslutninger.

Der er ingen økonomi i AKTION MENNESKE I HERNING og der er ingen kontingenter forbundet med medlemskab af AKTION MENNESKE I HERNING. Materialer ved aktioner dækkes privat men søges også dækket at donationer fra private, virksomheder eller organisationer. Ingen medlemmer skal tage fri fra arbejde for at deltage. Hvis et medlem selv vælger det, dækker AKTION MENNESKE I HERNING ikke løntab mv.

AKTION MENNESKE I HERNING søger ikke offentlige midler da vi mener pengene kan bruges anderledes til blandt andet andre foreninger som hjælper udsatte, syge, hjemløse mf. Offentlige midler mener vi skal komme borgerne til gode gennem de foreninger som arbejder direkte med borgerne.

Du kan finde AKTION MENNESKE I HERNING følgende steder:

Facebook:

Offentlig sidde

https://www.facebook.com/pages/Aktion-Menneske-I-Herning/1553244074910035?fref=ts

Medlemsgruppen til planlægning, idéer, viden mv.

https://www.facebook.com/groups/532369086906651/?fref=ts

Tvitter: @AMIH_Herning

Kontakt: amih@outlook.dk

sms 41633375.https://www.facebook.com/video.php?v=1605272656373843

BEVIDST ARBEJDSSKY ELEMENTER

Når jeg tænker på hvor lidt der skal til for politikere til at hetze en samfundsgruppe som syge og ledige, og hvor effektiv blandt andet DR er til at hjælpe politikerne, så går mine tanker 20 år tilbage til 1994. En udsendelse uden dokumentation er nok til at politikerne kommer op af stolene i dag.

Hvad var dét så lige der skete i 1994? Det umulige blev muligt, Danmarks morsommeste mand tog røven på politikerne og vælgerne tog røven på ham. Som han selv har sagt “jeg blev offer for min største joke”! Men Bevidst Arbejdsskyelementer kom i Folketinget i 1994 med kredsmandat til Jacob Haugaard, valgt på umulige løfter der ikke kunne holdes på forhånd.

Frisk pust til Folketinget, og en frisk mavepuster til de “rigtige” politikere.

Men i virkeligheden har virkeligheden nok overgået Bevidst Aebejdsskyelementer i Folketinget, med de nuværende “rigtige” politikere. For de er hurtige til at hetze mod ledige og syge. MEN hvor mange af vores “rigtige” politikere i Folketinget har faktisk haft et lønnet job, et hverdagsarbejde, uden for Folketinget. Hvor mange Venstrefolk i Folketinget kan kalde sig landmand og hvor mange socialdemokrater i Folketinget kan kalde sig arbejder? Når man ser på tallene kommer de “rigtige” politikere direkte fra universiteternes uddannelsesbøger, altså de af de “rigtige” politikere som har færdiggjort deres uddannelse.

Så i bund og grund er Folketinget vel stadig i stor stil fyldt med bevidste arbejdssky elementer!

Attention

AKTION MENNESKE I HERNING – HVEM ER VI OG HVORFOR ER VI NØDVENDIGE

AKTION MENNESKE I HERNING er aktionsgruppe som er sprunget ud fra Facebook til gadeplan, da det er på gadeplan vi vil sætte fokus på hvordan særligt ledige, psykisk og fysisk syge, socialt udsatte, hjemløse og ældre mf. behandles i Herning kommune, som udgangspunkt. I Aktion Menneske I Herning erkender vi, at der er en vis økonomi i Herning Kommune men vi mener klart og utvetydigt, at det er et spørgsmål om præstige for politikerne, når byrådets sten-glas-beton-politik og events sættes før kommunes borgere. Det er blandt andet det vi vil oplyse om.

Idéen bag AKTION MENNESKE I HERNING er at rigtig mange sidder i deres lænestol foran en computerskærm, logget ind på et socialt medie, hvor der så gives udtryk for den frustration som der er eller der drøftes at der skal ske noget. Mange gange bliver det ved en masse skriveri og en masse grupper i de sociale medier. Derfor opstod AKTION MENNESKE I HERNING idet vi vil sætte handling, aktioner, bag alt det der drøftes uden der ellers sker så meget mere andet end ved særlige lejligheder. I AKTION MENNESKE I HERNING har vi derfor heller ikke målet om at være størst på nettet men om at være aktive på nettet og ikke mindst på gadeplan.

Vi siger velkommen til alle, der vil være med til at gøre en indsats for mennesket før systemet og flytte debatten ud fra Facebook til gadeplan.

I AKTION MENNESKE I HERNING vil vi arbejde for at få sat de menneskelige konsekvenser på nethinden hos politikere og borgere. Derudover vil vi have sat fokus på de fejlbeslutninger som kommunens byråd træffer efter vores overbevisning. Vi vil oplyse om byrådets fejlslåede politik ”Sten, gals og beton i Herning, før borgerne!” og vil igen have sat fokus på at mennesker kommer langt før sten-glas-beton så Herning også bliver kendt for at være en kommune som tager sig godt af sine borgere, hvilket også kun kan være i erhvervslivets interesse.

Alle demokratiske og ikke-voldelige metoder vil kunne blive brugt i AKTION MENNESKE I HERNING. Det vil sige alt fra debatindlæg i pressen, gågadeaktioner, sidde-foran offentlige bygninger og lignende vil blive benyttet. Derimod vil hærværk, vold og chikane mod politikeres og offentlige ansattes personer ikke indgå i AKTION MENNESKE I HERNINGs metoder. Det er desværre metoder som er set gennem den sidste årrække. Vi mener at vi som mennesker skal behandle hinanden med anstændighed og respekt, hvilket naturligvis også gælder kommunens politikere, selvom vi ikke er enige med byrådet i dets beslutninger. Tages medlemmer i sådanne ting medførere det udelukkelse fra AKTION MENNESKE I HERNING uden varsel.

Gennem lovlige, demokratiske og ikke-voldlige aktioner vil AKTION MENNESKE I HERNING sætte fokus, blandt politikere og borgere i kommunen, på de samfundsgrupper gruppen arbejder for. AKTION MENNESKE I HERNING vil arbejde for og oplyse om en mere socialt ansvarlig kommune og samfund, hvor det ikke er de laveste grupper, der får lov til at betale kommunale, og folketings-, fejlbeslutninger.

Udover en planlægnings- og medlemsgruppe består AKTION MENNESKE I HERNING også af en offentlig Facebookside og Twitterprofil og kan kontaktes via amih@outlook.dk eller sms 41633375.

Er byrådets sten-glas-beton-politik før mennesker ok? Er det ok, at syge behandles i langtrukken forløb? Er det ok, at byrådet bruger mange millioner skattekroner på sten-glas-beton SAMTIDIG med der spares på behandlingen af mennesker? Ex spares der på psykisk syge og på ældre! Var spørgsmålene som satte gang i idéen til AKTION MENNESKE I HERNING, og svaret er utvetydigt. Det mener vi ikke er ok!

Der er ingen økonomi i AKTION MENNESKE I HERNING og der er ingen kontingenter forbundet med medlemskab af AKTION MENNESKE I HERNING. Materialer ved aktioner dækkes privat men søges også dækket at donationer fra private, virksomheder eller organisationer. Ingen medlemmer skal tage fri fra arbejde for at deltage. Hvis et medlem selv vælger det, dækker AKTION MENNESKE I HERNING ikke løntab mv.

AKTION MENNESKE I HERNING søger ikke offentlige midler da vi mener pengene kan bruges anderledes til blandt andet andre foreninger som hjælper udsatte, syge, hjemløse mf. Offentlige midler mener vi skal komme borgerne til gode gennem de foreninger som arbejder direkte med borgerne.

Vi kan forsikre os mod de fleste ting i livet men vi kan ikke forsikre os mod modgang. Der er ikke langt fra Villa, Volvo og vovse til et liv som hjemløs. Det kan vi alle blive og antallet af hjemløse er stigende.

I AKTION MENNESKE I HERNING finder vi det afskyeligt, når landspolitikere kan finde på at sige ”det er selvforskyldt” eller at hjemløse ikke er det samme værd som dig og mig. Det er et direkte asocialt menneskesyn som smitter.

I kampen mod hjemløse er der i 2014 sat pigge op i udlandet. I Danmark pakker vi det pænt ind og håber det bliver købt. Således har DSB sat armlæn op på indendørs bænke af hensyn til gangbesværede – og lige for at holde hjemløse væk. Dét siger DSB bare ikke højt, men alligevel har givet det som svar. I kommuner med mange hjemløse har DSB endda fjernet indendørs bænke, af hensyn til gangbesværede?

I AKTION MENNESKE I HERNING er vi ikke i tvivl om, at det ikke er sjovt at blive syg. De der har oplevet det, har også oplevet kommunens boldspil, hvor den syge kastes rundt fra det ene til det andet. Her er Herning særligt kendt for sin manglende sociale profil og for at borgere kastes rundt fra sted til sted, også stik imod anbefalinger fra speciellæger mv. I Herning er man heller ikke ukendt med at kronisk syge fastholdes på kontanthjælp eller folk i arbejde bliver forsøgt sat i arbejdsprøvning trods andre muligheder. Der er ikke langt fra god løn til syg på kontanthjælp, hvor man kan være i årevis uden afklaring. Manglende afklaring er ikke værdigt for mennesker. Fastholdelse er heller ikke værdigt for mennesker, det minder mere om psykisk tortur. Derudover er det ulovligt, når kommuner fastholder kronisk syge på kontanthjælp i henhold til Handicapkonventionen, idet ingen kronisk syge må fastholdes i længere tid på midlertidig ydelse. Derfor er det vigtigt for syge at have pårørende, patientforeninger eller bisidder med til møder, selvom det ikke er velset i Herning Kommune.

Du kan finde AKTION MENNESKE I HERNING følgende steder:
Facebook:
Offentlig sidde
https://www.facebook.com/pages/Aktion-Menneske-I-Herning/1553244074910035?fref=ts
Medlemsgruppen til planlægning, idéer, viden mv.
https://www.facebook.com/groups/532369086906651/?fref=ts

Tvitter:
@AMIH_Herning

Kontakt:
amih@outlook.dk
sms 41633375.