FAGBEVÆGELSEN VIL IKKE MEDLEMMERNES VILKÅR.

image

Dét hersker der faktisk ikke tvivl om efter FOA har måtte konstatere at andre fagforbund mener tiden ikke er inde til en demonstration for bedre forhold for de ansatte.

Hvornår er tiden så inde? Hvornår er tiden så den rigtige? Hvis man spørger bredt nok er den det aldrig.

Det var den heller ikke sidste år i Herning for brugere og pårørende i psykiatrien. Trods det faktum blev det umulige muligt på kun ti dage i tæt samarbejde mellem flere.

At fagbevægelsen ikke finder tiden er inde til at kæmpe for de ansattes vilkår, kan jeg kun betragte som LO-FAGBEVÆGELSENS HIDTIL STØRSTE FALLITERKLÆRING for en fagbevægelse som ikke vil deres medlemmer har ingen eksistensberettigelse!

At fagbevægelsen ikke vil bakke op om FOA og en demonstration for de ansatte har jeg skrevet en kommentar om på facebook til FOAs forbundsformand:

Kære alle. Tiden er aldrig inde hvis man spørger rundt omkring. Tiden var heller ikke “lige inde” sidste år for psykiatrien i Herning kommune.

Trods det fik vi den største demonstration mod sammenlægninger, besparelser og derved forringet vilkår for brugere, pårørende og ikke mindst de ansatte, som kommunen har set siden FOAs demonstration i 2008 selvom det var regn. Resultatet af debatindlæg, høringssvar og demo var besparelser via sammenlægninger blev taget af bordet. Det på blot ti dage i tæt samarbejde mellem BEDRE PSYKIATRI, SIND, brugere og pårørende i psykiatrien.

Jeg vil sige det sådan, tiden er altid inde hvis man har en sag at kæmpe for, og dét er der her!

Kære Dennis måske FOA skulle tænke utraditionelt og inddrage brugere og pårørende og dén vej prøve at få gang i noget. Jo ringere vilkår brugerne har, jo større pres er der på de pårørende og jo dårligere vilkår har de ansatte. I Herning er vi stadige opmærksomme på vilkårene for alle tre led og stadig klar til kamp.

Reklamer

EN REDNINGSKRANS AF BLY udkommer 16. april 2015

Pressemeddelelse fra forlaget INDBLIK

En sand historie om feljplacering før og nu

Blot en måned gammel blev Kurt Villy Slein Christiansen anbragt på et spædbørnshjem i Aarhus. Hans mor ville ikke vide af ham, og hele sin barndom tilbragte Kurt på forskellige institutioner, heraf ni år fejlplaceret på en åndsvagsanstalt og et sinkehjem. Først som 16-årige slap han ud af systemet, kom i lære og klarede sig fint blandt som selvstændig tømmer. Men så kom han igen i klemme i systemet. Efter en arbejdsulykke som 55-årige blev han sat til ligegyldige arbejdsprøvninger og sendt på jobkurser, han var overkvalificeret til. Kurt gik ned, forsøgte selvmord, blev indlagt på lukkede psykiatrisk afdelinger, og i dag er han maniodepresiv. Nu beretter Kurts søn, Bjørn Christensen, sin fars opsigtsvækkende historie i bogen ’En redningskrans af bly’ og spørger, hvornår samfundet begynder at lægge menneskeværdige planer for det enkelte individ, der af forskellige grunde får brug for systemets hjælp.

”Det er ikke altid sagsmapperne, der gør os klogere. Det er mennesket skildret som et problem – og ikke nødvendigvis som en ’mulighed’”.

Sådan skriver filminstruktør Erik Clausen i forordet til bogen ’En redningskrans af bly’. Og det med understreger den samfundsengagerede – og ofte den klemte mands stemme i dansk film – Erik Clausen, at fortællingen om Kurt Villy Slein Christensen vedkommer os alle sammen, for vi kan alle komme i klemme i det system, der egentlig kun burde eksistere for at hjælpe.

Bogens forfatter har om nogen været tæt på Kurt Villy Slein Christensens skæbnesvangre historie. Bjørn Christensen er Kurts søn, og han begyndte at dykke ned i sin fars fortid, kort efter han blev ringet op og fik at vide, at hans far var blevet indlagt på Gentofte Hospitals psykiatriske afdeling efter et selvmordsforsøg.

Gennem 15 år indhentede bjørn alt det materiale, der fandtes på rigs- og landsarkivet med mere i form af journaler om sin far for at få samling på hans liv. Og i kærlighed til sin far skrev Bjørn den uhyggelige, men meget vedkommende historie, der nu udkommer i bogen ’En redningskrans af bly’.

”Det er mit ønske, at historien om min far kan bidrage til at skubbe i den rigtige retning, så min far ikke har levet forgæves. Sandheden er nemlig, at min fars historie ikke er en enlig svale. Den er én blandt mange. Og den er vigtig at få fortalt, fordi der er så mange paralleller mellem den måde, man fejlplacerede børn eller voksne på i 1940’erne og 1950’erne, og den måde, det bliver gjort på i dag. Hvis samfundet ikke får øjnene op og giver sig tid til helt fra begyndelsen at lægge menneskeværdige planer for det enkelte individ, der af forskellige grunde kommer i klemme, vil systemet vedblive at fejle. Ikke kun med menneskelige, men også økonomiske tragedier for den enkelte til følge,” siger Bjørn Christensen.

En redningskrans af bly udkommer 16. april på forlaget INDBLIK

Forfatter Bjørn Christensen giver gerne interview sammen med sin far, Kurt Villy Slein Christensen. Kontakt Bjørn Christensen på telefon 26 74 04 44 eller via mail bjorn.chr@mail.tele.dk.

Pressemeddelelsen samt forsiden at ’En redningskrans af bly’ kan downloades på www.forlagetindblik.dk under Presserum.

Titel

En redningskrans af bly

Forfatter

Bjørn Christensen

Pris

249 kr

ISBN

978-87-93068-98-8

Sideantal

217 sider

Udgivelsesdato

  1. april 2015

forlagetINDBLIK

Nannasgade 28

2200 københavn N

Telefon 31 26 11 51

info@forlagetindblik.dk

10958782_10204501846520881_34535741_n

AKTION MENNESKE I HERNING – HVEM ER VI OG HVORFOR ER VI NØDVENDIGE

Fra aktionsgruppen AKTION MENNESKE I HERNING

AKTION MENNESKE I HERNING er aktionsgruppe som er sprunget ud fra Facebook til gadeplan, da det er på gadeplan vi vil sætte fokus på hvordan særligt ledige, psykisk og fysisk syge, socialt udsatte, hjemløse og ældre mf. behandles i Herning kommune, som udgangspunkt. I Aktion Menneske I Herning erkender vi, at der er en vis økonomi i Herning Kommune men vi mener klart og utvetydigt, at det er et spørgsmål om præstige for politikerne, når byrådets sten-glas-beton-politik og events sættes før kommunes borgere. Det er blandt andet det vi vil oplyse om.

Idéen bag AKTION MENNESKE I HERNING er at rigtig mange sidder i deres lænestol foran en computerskærm, logget ind på et socialt medie, hvor der så gives udtryk for den frustration som der er eller der drøftes at der skal ske noget. Mange gange bliver det ved en masse skriveri og en masse grupper i de sociale medier. Derfor opstod AKTION MENNESKE I HERNING idet vi vil sætte handling, aktioner, bag alt det der drøftes uden der ellers sker så meget mere andet end ved særlige lejligheder. I AKTION MENNESKE I HERNING har vi derfor heller ikke målet om at være størst på nettet men om at være aktive på nettet og ikke mindst på gadeplan.

Vi siger velkommen til alle, der vil være med til at gøre en indsats for mennesket før systemet og flytte debatten ud fra Facebook til gadeplan.

Gennem lovlige, demokratiske og ikke-voldlige aktioner vil AKTION MENNESKE I HERNING sætte fokus, blandt politikere og borgere i kommunen, på de samfundsgrupper gruppen arbejder for. AKTION MENNESKE I HERNING vil arbejde for og oplyse om en mere socialt ansvarlig kommune og samfund, hvor det ikke er de laveste grupper, der får lov til at betale kommunale, og folketings-, fejlbeslutninger.

Der er ingen økonomi i AKTION MENNESKE I HERNING og der er ingen kontingenter forbundet med medlemskab af AKTION MENNESKE I HERNING. Materialer ved aktioner dækkes privat men søges også dækket at donationer fra private, virksomheder eller organisationer. Ingen medlemmer skal tage fri fra arbejde for at deltage. Hvis et medlem selv vælger det, dækker AKTION MENNESKE I HERNING ikke løntab mv.

AKTION MENNESKE I HERNING søger ikke offentlige midler da vi mener pengene kan bruges anderledes til blandt andet andre foreninger som hjælper udsatte, syge, hjemløse mf. Offentlige midler mener vi skal komme borgerne til gode gennem de foreninger som arbejder direkte med borgerne.

Du kan finde AKTION MENNESKE I HERNING følgende steder:

Facebook:

Offentlig sidde

https://www.facebook.com/pages/Aktion-Menneske-I-Herning/1553244074910035?fref=ts

Medlemsgruppen til planlægning, idéer, viden mv.

https://www.facebook.com/groups/532369086906651/?fref=ts

Tvitter: @AMIH_Herning

Kontakt: amih@outlook.dk

sms 41633375.https://www.facebook.com/video.php?v=1605272656373843